Талархал

ТАЛАРХАЛ

АНГИОГРАФИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ ИХ ЭМЧ Ц.ДАМДИНСҮРЭН ТАНАА

ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ИХ ЭМЧ ЦЭЦЭГЭЭ, ДУЛАМ, ТУУЛ БОЛОН СУВИЛАГЧ НАРТ

ТАЛАРХАЛ

ММЗТ-ЫН ИХ ЭМЧ ЭНХБОЛД АХЛАГЧТАЙ ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

АНГИОГРАФИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ, ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ, ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ, ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТАСАГ, АНГИОГРАФИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОН, ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТАСАГ, МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ХАРВАЛТЫН ТАСГИЙН Г.БАЙГАЛМАА ЭМЧТЭЙ ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ДААТГАЛ БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ АХЛАХ ЦАХИМ БҮРТГЭГЧ Ч.УНДРАХ ТАНАА

ТАЛАРХАЛ

УУШИГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

ЗӨВЛӨХ ПОЛИКЛИНИКИЙН №242 ИХ ЭМЧ, ТОГООЧ ТҮВШИНБАЯР НАРТ

ТАЛАРХАЛ

СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

ТАЛАРХАЛ

УУШГИ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД, ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ ОЮУНЧИМЭГ НАРТ

ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД