2017 оны УРИА

“ГЭДЭСНИЙ ҮРЭВСЭЛ” СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ИРГЭД, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлхийн улс орнууд 2004 оноос эхлэн “Хоол боловсруулах эмгэгтэй тэмцэх өдөр”-ийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 29-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж эхэлсэн. Тус өдрийг тохиолдуулан Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 2007 оноос эхлэн тодорхой сэдвийн хүрээнд иргэд, үйлчлүүлэгчдэд зориулсан сургалт, мэдээлэл хүргэх зорилгоор арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн. 

2017 онд тус эмнэлгийн Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг, Анагаах ухааны хүрээлэн, Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэлийн алба, Монголын уламжлалт эмчилгээний тасаг хамтран “Гэдэсний үрэвсэл” сэдвийн хүрээн өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулж амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа 115 иргэд, үйлчлүүлэгчдыг хамруулсан өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгийн үеэр гэдэсний үрэвсэлт өвчний тархалт, орчин үеийн эмчилгээний чиг хандлага, нарийн бүдүүн гэдэсний үрэвсэлт өвчний шалтгаан, эмнэлзүйн шинж, оношилгоо, гэдэсний эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх нь, хоол боловсруулах замын эмгэгийн үеийн болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний үеийн зөв зохистой хооллолт, эмчилгээний хоолны ач тус, бүтээгдэхүүн ба бэлдэх арга, гэдэсний үрэвслийн үеийн Монголын уламжлалт анагаахын оношилгоо, эмчилгээ зэрэг сэдвүүдээр сургалт, мэдээлэл явуулж гарын авлага брошур тараасан. Мөн биеийн жингийн индекс тодорхойлон, даралт үзэж, хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмч нар үзлэг, оношилгоо хийн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.