СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ last

Статистик үзүүлэлт / 2022 оны эхний хагас жил /

 
Ambulance arrivals
 10220

Яаралтай тусламж

Beds
 454

Нийт орны тоо

Surgeries
 4196

Мэс заслын тусламж

Inpatient admissions
 12280

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

Ambulance arrivals
 153900

Оношилгоо шинжилгээ

Ambulance arrivals
 128238

Амбулаторийн тусламж

Doctors and professionals having specialty degree31.9%%

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүд

Chiefs of Departments & Units42%

Тасаг, нэгжийн удирдах ажилтнууд

Medical processionals
 70.3%%

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд