ҮЕРИЙН УСНЫ ӨЮУЛЫН ҮЕД ХҮН АМЫН ЭРШШЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХЫН ТУЛД ЮУ ХИЙХ ЁСТОЙ ВЭ