НҮДНИЙ ДАРАЛТ ИХСЭХ ӨВЧИН БУЮУ ДЭЛХИЙН ГЛАУКОМЫН ӨДӨР