“НЯНГИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, НЯНГИЙН ТЭСВЭРЖИЛТЭЭС СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СУРГАЛТЫГ ОРОН НУТАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Эрүүл мэндийн сайд, Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны А/191, А/64 тоот тушаалаар баталсан “Нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх салбар дундын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүдэд “Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх нь” багц цагийн сургалтыг АШУҮИС-ийн Эмзүйн сургуультай хамтран зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд нийт 150 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг хамруулсан.

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн санаачлага, ХААН Банк Сангийн дэмжлэг, санхүүжилтээр 3 дахь жилдээ хэрэгжиж буй “Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян”-ыг Увс, Ховд, Баян-Өлгий зэрэг баруун бүсийн 3 аймагт зохион байгуулж байгаатай уялдуулан тус аймгуудын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, иргэдийн дунд “Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх нь” сургалтыг зохион байгуулж байна.