УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ 2019 ОНД ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 8145 ИРГЭНД ҮЗҮҮЛЛЭЭ