ЭМНЭЛГИЙН УДИРДЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ САРЫН АЯН”-НЫ ТОЙРОН ҮЗЛЭГ

Тойрон үзлэгээр эмнэлгийн хэмжээнд халдвар хамгаалалын мөрдөлт, эмх цэгц цэвэрлэгээ үйлчилгээ, хүний нөөц, санхүү даатгал бүртгэл, бараа материалын хангалт, тоног төхөөрөмжийн хадгалалт ашиглалт, хамгаалалт засвар үйлчилгээ зэрэгтэй газар дээр нь танилцаж 100 гаруй асуудалаас 40 асуудлыг нь газар дээр нь шийдвэрлэлээ.

Мөн цаашид хийгдэх 28 чиглэлийн ажлыг хэрэгжүүлэх талаар хариуцсан албан тушаалтанд үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.