МОНГОЛЫН ЭЛЧИН САЙД НАРЫН КЛУБ БОЛОН УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ ХООРОНД ХАМТЫН...

Тус гэрээг МУ-ын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан иргэдийн эх орондоо оношлогдон, эмчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн чанар, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тогтолцооны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд харилцан үр дүнтэй хамтын ажиллагааг санаачлан хөгжүүлж хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллаа.