Эмчилгээний хоол судлалын тасаг

Эмчилгээний Хоол Судлалын Тасаг

Эмчилгээний Хоол Судлалын Тасаг нь Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, элэг цөсний эмчилгээний хоол, ажилчид үйлчлүүлэгчдэд зориулсан буфетын үйлчилгээ гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээг явуулдаг.

Тус тасаг нь нийт 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

О.Урандэлгэр

Тасгийн эрхлэгч
 • .............................

 • ................................

Тус алба нь:
 • Хоол үйлдвэрлэлийн технологич - 1

 • Үйлчилгээний техник технологич - 2

 • 1-р зэрэгтэй тогооч - 2

 • 2-р зэрэгтэй тогооч - 4

 • 3-р зэрэгтэй тогооч - 4

 • 4-р зэрэгтэй тогооч бэлтгэгч - 6

 • Мэргэшсэн үйлчилгээний ажилтан - 2

Үйл ажиллагаанууд:

Эмчилгээний хоолны хэсэг нь 2 ээлжээр ажиллаж, хоолыг тасаг нэгж, үйлчлүүлэгч нэг бүрт хүргэж үйлчилдэг. Буфетын үйлчилгээ нь эмч ажилтан, үйлчлүүлэгч нарт өдөр бүр баталгаажсан хоолны цэсээр хөнгөн шуурхай үйлчилж байна.

 • Эмчилгээний хоолыг өвчний үе шат, үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал, тухайн үед зонхилон илэрч байгаа бодисын солилцооны хямралын зэрэглэл лабораторийн шинжилгээний өөрчлөлт зэргийг харгалзан үйлчлүүлэгч тус бүрт хоолны шимт бодис, илчлэг,найрлагын тохироо, бэлтгэх арга технологийн хувьд тохируулан олгох

 • Эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгчийн өвчний байдал, биеийн жин болон илчлэгийн хэрэгцээнд тохирсон хоолны цэсийн /ххолны дугаар/-ын дагуу эмчлүүлэгчдэд зөвлөх

 • Эмчлүүлэгч,үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээний хоол болон зохистой хооллолтын чиглэлээр зөвлөгөө, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж зөв хоолллох мэдлэг дадлыг төлөвшүүлэх

 • Эмнэлгийн эмч,ажилчдад амт чанартай түргэн хоолоор үйлчлэх

 • Өглөө шинжилгээ өгсөн үйлчлүүлэгчдэд өглөөний цай, буфетын үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэх

 • Эмчлүүлэгч түүний ар гэр, сахиурууд,нэмэлт хоол захиалга,гемодиализ эмчилгээний үеийн захиалгат хоолоор хүргэж үйлчлэх