ӨӨТҮ-ний төлбөр

Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээний төлбөрийн талаар мэдээлэл

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 17 дугаар тогтоолоор баталсан өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгслийн жагсаалт, журмын дагуу тухайн мэс заслын тусламж үйлчилгээнд орох өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 75%-ийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үлдэх 25%-ийг даатгуулагч хамтран төлөхөөр зохицуулагдсан. Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгслийн жагсаалт нь нийт 18 бүлэгтэй бөгөөд Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг нь 13 бүлэгт хамараалтай мэс заслын тусламж үйлчилгээг даатгуулагчдад үзүүлдэг. Үүнд:

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Зүрхний төрөлхийн гажгийн мэс засал

4 000 000

3 000 000

1 000 000

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Зүрхний олдмол гажгийн мэс засал

7 000 000

5 250 000

1 750 000

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Зүрхний титэм судсан дотуурх оношилгоо

510 500

340 300

170 200

Зүрхний титэм судсан дотуурх эмчилгээ

2 302 000

1 726 500

575 500

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Пейсмекер суулгах /CORE/

6 160 000

4 620 000

1 540 000

Пейсмекер суулгах /MRI/

7 788 000

5 841 000

2 343 000

ICD

23 718 200

17 788 650

5 929 550

Аблаци эмчилгээ

12 800 000

9 600 000

3 200 000

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Зүрхний ресинхронизаци эмчилгээний пейсмекер

11 122 650

8 341 987

2 780 663

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Гол судасны цулхэн, судасны хатууралтат бөглөрөлтөт өвчин

2 385 000

1 788 750

596 250

Тараагуур судасны бөглөрөлтөт өвчин, цүлхэн, гэмтэл, судас хатуурах

1 350 000

1 012 500

337 500

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Тархи мэдрэлийн мэс засал

1 330 000

997 500

332 500

Нурууны мэс засал /бэхэлгээтэй/

3 500 000

2 625 000

875 000

Тархи, нугасны усжилт, уйланхайн мэс засал

1 807 443

1 355 582

451 861

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Тархины судсан дотуурх оношилгоо

499 500

333 000

166 500

Тархины судсан дотуурх эмчилгээ

50 000 000

37 500 000

12 500 000

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Бөөрний мэс засал

600 000

450 000

150 000

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал

650 000

487 500

162 500

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Цөсний хүүдий авах

360 000

270 000

90 000

Ерөнхий мэс засал

1 800 000

1 350 000

450 000

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Болорыг буталж соруулж уутнаас нь авч хиймэл болор суулгах мэс засал

1 463 650

1 097 737

365 912

Торлог шилэнцрийн мэс засал

3 522 933

2 642 200

880 733

Даатгуулагч нь энэхүү тогтоол, журмын дагуу тухайн мэс засалд хэрэглэгдсэн эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардлын 25%-ийн төлбөрийг урьдчилгаа хэлбэрээр болон мэс заслын төлбөр гарсны дараа бүрэн гүйцэт төлнө. (Жич: Тухайн эмчлүүлэгчийн биеийн байдал, өвчний оношоос хамаарч мэс заслын зардал нь дундаж зардлаас их эсвэл бага байж болохыг анхаарна уу)

Мэс заслын нэр

Мэс заслын дундаж зардал

Нийт зардал

ЭМД

Иргэн төлөх

Улаан хоолойн өргөссөн судсанд боолт тавих

311 300

233 475

77 825

Ходоодны өргөссөн судсанд цавуу тарих

1 371 260

1 028 445

342 815

Хоол боловсруулах замын цус алдалтыг дурангаар эмчлэх

70 400

52 800

17 600

Хоол боловсруулах замийн нарийн хөлтэй, өргөн суурьтай ур дурангаар авах

178 800

134 100

44 700

Хоол боловсруулах замын өргөн суурьтай ур дурангаар авах

279 400

209 550

69 850

Ходоод, нарийн гэдсэнд хооллох гуур тавих

367 400

275 550

91 850