ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ 20 САНАМЖ

Бидний амьдралын амин чухал хэрэглээ болсон эрчим хүчээ хэмнэх санамжуудыг хүргэж байна.