Статистик үзүүлэлт

Статистик үзүүлэлт / 2020-оны эхний 9 сар/

Статистик үзүүлэлт / 2020-оны эхний 9 сар/

 
Ambulance arrivals
11109

Яаралтай тусламж

Beds
451

Нийт орны тоо

Surgeries
4996

Мэс заслын тусламж

Inpatient admissions
16135

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

Ambulance arrivals
267845

Оношилгоо шинжилгээ

Outpatient visits
123371

Амбулаторийн тусламж

Doctors and professionals having specialty degree8.2%%

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүд

Chiefs of Departments & Units39%

Тасаг, нэгжийн удирдах ажилтнууд

Medical processionals
 69.9%%

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд