Статистик үзүүлэлт

Статистик үзүүлэлт / 2020-оны эхний хагас жил/

Статистик үзүүлэлт / 2020-оны эхний хагас жил/

 
Ambulance arrivals
3299

Яаралтай тусламж

Beds
434

Нийт орны тоо

Surgeries
3299

Мэс заслын тусламж

Inpatient admissions
10624

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

Ambulance arrivals
178467

Оношилгоо шинжилгээ

Outpatient visits
82001

Амбулаторийн тусламж

Doctors and professionals having specialty degree8.2%%

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүд

Chiefs of Departments & Units39%

Тасаг, нэгжийн удирдах ажилтнууд

Medical processionals
 69.9%%

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд