Статистик үзүүлэлт

Статистик үзүүлэлт / 2020-оны жилийн эцэс/

Статистик үзүүлэлт / 2020-оны жилийн эцэс/

 
Ambulance arrivals
14631

Яаралтай тусламж

Beds
434

Нийт орны тоо

Surgeries
6538

Мэс заслын тусламж

Inpatient admissions
20599

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

Ambulance arrivals
359013

Оношилгоо шинжилгээ

Outpatient visits
162111

Амбулаторийн тусламж

Doctors and professionals having specialty degree8.2%%

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүд

Chiefs of Departments & Units39%

Тасаг, нэгжийн удирдах ажилтнууд

Medical processionals
 69.9%%

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд