Статистик үзүүлэлт

Статистик үзүүлэлт / сүүлийн 5 жил /

Статистик мэдээ /Сүүлийн 5 жилээр/

Ambulance arrivals

Яаралтай тусламж

Beds

Нийт орны тоо

Surgeries

Мэс заслын тусламж

Inpatient admissions

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

Ambulance arrivals

Оношилгоо шинжилгээ

Outpatient visits

Амбулаторийн тусламж

Doctors and professionals having specialty degree %

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүд

Chiefs of Departments & Units

Тасаг, нэгжийн удирдах ажилтнууд

Medical processionals %

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд