Статистик үзүүлэлт

СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ last

Статистик үзүүлэлт / 2022 оны эхний 9 сар /

 
Ambulance arrivals
 15657

Яаралтай тусламж

Beds
 454

Нийт орны тоо

Surgeries
 4196

Мэс заслын тусламж

Inpatient admissions
 12280

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

Ambulance arrivals
 153900

Оношилгоо шинжилгээ

Ambulance arrivals
 128238

Амбулаторийн тусламж

Doctors and professionals having specialty degree39.2%%

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүд

Chiefs of Departments & Units45

Тасаг, нэгжийн удирдах ажилтнууд

Medical processionals
 71.6%%

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд