Статистик үзүүлэлт

Статистик үзүүлэлт нүүрэн дээрх

Статистик үзүүлэлт / 2021-оны эхний 9 сар/

 
Ambulance arrivals
 18062

Яаралтай тусламж

Beds
 454

Нийт орны тоо

Surgeries
 4181

Мэс заслын тусламж

Inpatient admissions
 12070

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

Ambulance arrivals
 195627

Оношилгоо шинжилгээ

Ambulance arrivals
 126548

Амбулаторийн тусламж

Doctors and professionals having specialty degree21.1%%

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч, мэргэжилтнүүд

Chiefs of Departments & Units39%

Тасаг, нэгжийн удирдах ажилтнууд

Medical processionals
 69.9%%

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд