Диабетийн төв

Диабетийн төв

Шастины улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Диабетийн төв нь 2015 оны 11 сарын 14 ны өдөр Дани улсын Ново Нордиск компанийн хөрөнгө оруулалтаар нээгдсэн.

БҮТЭЦ:
  • Их эмч - 1

  • Сургагч багш - 1

  • Хоол судлагч (Нийгмийн ажилтан) - 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй чихрийн шижинтэй иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

  • Чихрийн шижингээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн суурь боловсролынсургалтыг телевиз мэдээллийн хэрэгслэлийг ашиглан явуулж, манай диабетийн төвд глюкозын ачаалалтай сорил, глюкозжсон гемоглобин буюу 3 сарын дундаж глюкозыншинжилгээний аргаар далд үед нь илрүүлж байна.

  • Чихрийн шижинг ялж амьдрах арга ухааныг зааж өгч, орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий эмчилгээ, оношлогооны аргуудыг ашиглан эрт үеийн болон хожуу үеийн хүндрэлүүдийг цаг алдалгүй илрүүлж амьдрах насыг уртасгах зорилготой.

  • Чихрийн шижингийн эмчилгээний нэг онцлог нь амьдралын хэв маягийг өөрчлөх, өвчнийг тогтмол өөрөө хянах талаар өвчтөнд сургалт явуулах шаардлагатай байдаг. Сургалтын зорилго нь өвчтөнд өөрийн хяналтын талаархи шаардлагатай мэдлэг хандлага, чадварыг олгоход оршдог.

  • • Мөн шинээр оношлогдсон иргэдийг гэр бүлийн гишүүдийн хамт амьдралын хэв маягийг өөрчлөх, зохистой, эрүүл хооллолтын орчин үеийн мэдээлэл, зөв ойлголтыг мэргэшсэн сургагч багш долоо хоног бүрийн Лхагва гаригт 10.00-11.30 цагийн хооронд сургалт явуулж байна.