Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн тасаг

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

ЭМЯ-ны суурь шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд 2013.07.22 өдрийн эмнэлгийн даргын А/19 тоот тушаалаар 2013.08.01-ны өдөр ЭТТЗҮТасаг болж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

АЛСЫН ХАРАА:

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн дэвшилтэт, техник технологи шинэ арга барилыг нэвтрүүлэх

АЛБАНЫ БҮТЭЦ
 • Тасгийн эрхлэгч-1
 • Инженер-3
 • Техникч-1

Гүрбадам ЦЭНГЭЛ

Тасгийн эрхлэгч
 • .....

 • .....

 • .....

 • .....

 • .....

Үйл ажиллагааны чиглэл
 • Манай тасаг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ба эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжөөс гал тогоо, угаалга, ариутгалын тасгийн тоног төхөөрөмжүүдийг хариуцан хэвийн ажиллагаагаар нь ханган ажиллаж байна.
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 1411, эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмж 85, хэрэгсэл 675 ширхэг, мэс заслын багаж 4000 гаруй ашиглагдаж байгааг хариуцан ажиллаж байна.
 • 2008 оны 46/21 Эмчилгээ оношилгооны эмнэлгийн түгээмэл үйлдлийн стандартад заагдсаны дагуу мэс засал эхлэхийн өмнөх тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах гэсний дагуу мэс заслын операционуудыг эргэх хуваарь гарган эргэлт хийж байна.