Чанар, дотоод аудитын алба

Чанар, дотоод аудитын алба

Бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагыг сайжруулах нь МАХН-ын Төв Хороо Сайд нарын Зөвлөлөөс 1972 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолын дагуу эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд анх удаа П.Н Шатсины нэрэмжит клиникийн нэгдсэн III ЭМНЭЛЭГТ 3 чанар стандарт,хяналтын алба”-ыг байгуулан ажиллаж байжээ. 1995 онд Ангаах ухааны хүрээлэнгийн ерөнхий захирлын шийдвэрээр эмчилгээнй чанарыг хянах алба, 2008-2013 он хүртэл ЭМС-ын 275 тоот тушаал, 2008 оны 01 сарын 10 ны өдрийн эмнэлгийн даргын А/08 тоот тушаалаар, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын алба,2013-2016 он хүртэл ЭМС-ын 433 тоот тушаалаар чанарын алба, 2016 оноос Монгол Улсын Шадар сайд Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны 06/25 дугаар тушаал,Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол,Эмнэлгийн даргын 2016 оны 03 дүгээр сарын 15-ны А/12 тоот тушаалаар Чанар дотоод аудитын алба нэртэйгээр чанарыг тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж ирсэн түүхтэй байна.

АЛСЫН ХАРАА:

”ҮЙЛЧЛҮЛЭГЧ ТӨВТЭЙ” олон улсын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний загварыг анагаах ухааны ололт амжилт дэвшилд тулгуурлан үндэсний хэмжээнд бий болгосон бүс нутаг дэлхийн түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын жишиг эмнэлэг болох

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд “Үйлчүүлэгч төвтэй” үйлчилгээний тогтолцоог бүрдүүлж чанарыг тасралтгүй сайжруулж дэмжлэгт чанарын удирдлагын тогтолцоо аюулгүй байдал эрсдлийн зарчимд тулгуурлан чанарт оролцох хүн бүрийн оролцоог хангах

ЗОРИЛТУУД
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх
 • Чиглэлд нийцсэн найман үйлчилгээний удирдамжийг хэрэгжүүлэх
 • Чанарын урамшуулалын тогтолцоог сайжруулах
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг зохицуулах
 • Тусламж үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан тусламж үйлчилгээний чанрыг үнэлэх
 • Эмнэлэгт эрсдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох

АЛБАНЫ БҮТЭЦ
 • Албаны дарга-1
 • Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг ангио ба дурангийн ба дүрслэл оношилгоо эмчилгээний чиглэлийн тусламж хариуцсан менежер-1
 • Чанарын менежер-1
 • Дотоод аудитор-1

Б.Одончимэг

Албаны дарга
 • Дотор, зүрх судасны их эмч

 • Анагаах ухааны магистр, Монгол Улсын Тэргүүлэх зэрэг, Клиникийн профессор

 • АУДэсС-ийг 1992 онд төгссөн. 1996 онд дотрын мэргэжил дээшлүүлэх, 2001 хэт авиа оношилгоо, 2008 онд Удирдлагын академийн эрүүл мэндийн удирдлагын чиглэлээр,2010 онд зүрх судасны чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

 • СХЭМТ –ийн чанарын менежер чанарын албаны дарга дотоод аудитороор ажиллаж байсан.

Албаны бүрэлдэхүүн
 • Ч.Өнөрсайхан - Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг ангио ба дурангийн ба дүрслэл оношилгоо эмчилгээний чиглэлийн тусламж хариуцсан менежер, мэс заслын их эмч, Анагаах ухааны доктор, дэд профессор, мэс заслын ахлах зэрэгтэй

 • М.Ууганбилэг - Чанарын менежер, МУ-ын ахлах зэрэгтэй мэдрэлийн их эмч, магистрант

 • Ц.Сугармаа - Мэргэшсэн нягтлан бодогч, Мэргэшсэн дотоод аудитор

Үйл ажиллагааны чиглэл
 • Үйлчилгээний чанарын үнэлгээ-дүн -шинжилгээ хийх, Магадлан итгэмжлэлийн шаардлагын явцын хяналт, байгууллагын үйл ажиллагааны чанартай холбоотой үзүүлэлтэнд дүн шинжилгээ хийх, ижил мэргэжилтний үзлэг, өөрийгөө үнэлэх, үйлчлүүлэгчдийн болон ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг судлах, чанарын хяналт үнэлгээний бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чанарын дотоод хяналтын тогтолцоог зохион байгуулах
 • Чанарын сайжруулалт: Чанарын үнэлгээгээр доголдолтой асуудлуудыг илрүүлэх, сайжруулах арга замыг тодорхойлж сонгох, засч сайжруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, ажилтнуудыг дайчлан оролцуулах, чанар сайжруулах ажиллагааны хяналт үнэлгээг хийх
 • Тусламж үйлчилгээний чанарын зохицуулалт/баталгаажуулалт, Чанарын удирдлагын асуудлаар байгууллагын бодлого, дүрэм, журам гаргах, байгууллагын үндэсний стандартыг хэрэгжүүлэх, эмнэлгийн бүртгэлийн талаарх бодлого; байгууллагын дотор болон эмнэлэг хооронд өвчтөн шилжүүлэх бодлого;эмчлүүлэгчдийн гомдол, саналыг хүлээж авах, хянан шалгах бодлого; эмнэлгийн дотоод аудитын бодлого, чанарын гарын авлага гаргах
 • Тухайн тасаг нэгжийн үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний агуулга, онцлог, голлон тусламж үзүүлэх өвчнүүдийн жагсаалт, хамгийн сайн хийх оношилгоо эмчилгээний жагсаалт, оношилгоо эмчилгээний гол төхөөрөмжийн жагсаалт, хийгдэх шинжилгээний жагсаалт
Эрдэм судлалын ажлын жагсаалт
 • М.Ууганбилэг, “СБД-ийн насанд хүрсэн хүн амын дундах тархины харвалтын тархалт”, СБДНЭ
 • М.Ууганбилэг “Вирус болон тэмбүү хавсарсан халдварын үед үүссэн энцефалитын эмнэл зүйд деменци давамгайлсан тохиолдол” Д.Баасанжав, С.Дариймаа, О.Туул нарын хамт ШУГТЭ, Мэдрэл судлалын тасаг
 • М.Ууганбилэг “Хожуу хэлбэрийн нейролюис нугасны хатингаршил-Tabes dorsalis өвчний тохиолдол” Д.Баасанжав, С.Дариймаа, О.Туул нарын хамт ШУГТЭ, Мэдрэл судлалын тасаг
 • М.Ууганбилэг“Тархмал хатуурлын өвчлөлийн байдалд хийсэн судалгаа” /С.Дариймаа, Г.Түвшинжаргал Д.Гэрэлтогтох, М.Ичинхорлоо нарын хамт/, ШУГТЭ, Мэдрэл судлалын тасаг
Хэвлэлд тавигдсан мэдээлэл
 • М.Ууганбилэг, УКНЭ-ийн “Эрдмийн чуулган-2011“ товхимол “СБД-ийн насанд хүрсэн хүн амын дундах тархины харвалтын тархалт”
 • М.Ууганбилэг, ШУГТЭ-ийн “Эрдмийн чуулган-2015“ товхимол “Вирус болон тэмбүү хавсарсан халдварын үед үүссэн энцефалитын эмнэл зүйд деменци давамгайлсан тохиолдол” Д.Баасанжав, С.Дариймаа, О.Туул нарын хамт ШУГТЭ, Мэдрэл судлалын тасаг
 • М.Ууганбилэг, ШУГТЭ-ийн “Эрдмийн чуулган-2015“ товхимол “Хожуу хэлбэрийн нейролюис нугасны хатингаршил-Tabes dorsalis өвчний тохиолдол” Д.Баасанжав, С.Дариймаа, О.Туул нарын хамт ШУГТЭ, Мэдрэл судлалын тасаг
 • М.Ууганбилэг, “ШУГТЭ-ийн “Эрдмийн чуулган-2016“ товхимол “Тархмал хатуурлын өвчлөлийн байдалд хийсэн судалгаа” /С.Дариймаа, Г.Түвшинжаргал Д.Гэрэлтогтох, М.Ичинхорлоо нарын хамт/