Санхүү бүртгэлийн алба

Санхүү бүртгэлийн алба

Улс орны эдийн засгийн хүндрэлтэй үед Эрүүл мэндийн салбар болон байгууллагын бодлого чиглэлийг бүрэн хэрэгжүүлж, эмнэлгийн тасралтгүй ажиллах нөхцөл бололцоог ханган, эмч ажилчдын цалин хөлс, урамшуулал, нийгмийн хамгаалалын холбогдох санхүүжилтийг цаг алдалгүй бүрдүүлэн, улсын төсөвт төвлөрүүлэх хуулиар хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж, санхүүгийн бүртгэл тооцоо, хяналтын үйл ажиллагаа, төрийн өмчийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг хариуцлага, санхүүгийн ил тод байдлыг сайжруулах, өр авлаггүй ажиллах зэрэг олон чиглэлийн ажлуудыг хэрэгжүүлэн 2015 оноос UNICUS онлайн горимын санхүүгийн цогц системийг нэвтрүүлэн Эрүүл мэндийн салбартаа тэргүүлэн ажиллаж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

“Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй явуулах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино”

АЛБАНЫ БҮТЭЦ

Санхүү бүртгэлийн алба нь Албаны дарга, Эдийн засагч, Ахлах нягтлан бодогч, Цалин хөлсний нягтлан бодогч, Эм эмнэлгийн хэрэгслийн нягтлан бодогч-1, Үндсэн хөрөнгө, бараа, материалын нягтлан бодогч-1, Кассын нярав, Хүнсний нярав, Аж ахуйн нярав гэсэн нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Замбал ОТГОН

Албаны дарга
 • Нягтлан бодогч, эдийн засагч

 • 1986-1987 онд - Баруун хараа нефть бааз, тооцооны нябо

 • 1990-1992 онд - Хөвсгөл аймгийн нефть бааз, нягтлан бодогч

 • 1992-1998 онд - Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн хэлтэс, тооцооны нябо

 • 1998-2014 онд - ЗӨСҮТөв, ерөнхий ня-бо

 • 2014 оноос одоог хүртэл ШУГТЭ-ийн ахлах ня-бо, албаны дарга

Албаны бүрэлдэхүүн
 • А.Хандмаа - Ахлах ня-бо

 • Б.Хандармаа - нягтлан бодогч

 • Д.Саранжил - нягтлан бодогч

 • Ш.Соёлмөнх - эдийн засагч

 • Ж.Өлзийтхүү - нягтлан бодогч

 • Б.Хандармаа - нягтлан бодогч

 • Г.Балжидмаа - нягтлан бодогч

 • А.Отгонбаяр - нярав