Удирдлага

Удирдлага

Ц.Төмөр-Очир
Ц.Төмөр-Очир Эмнэлгийн захирал

Ц.Төмөр-Очир

Монгол улсын Зөвлөх зэргийн эмч, Анагаах ухааны доктор, Профессор

Ц.Төмөр-Очир
Боловсрол
 • 1994 онд Анагаах ухааны их сургуулийн эмчилгээний ангийг Хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн.
 • 2000 онд Анагаах ухааны их сургууль, магистрантур
 • 2011 онд ОХУ-ын Москва хотын АУ-ны академи, докторантур
Мэргэшсэн байдал
 • 1997 онд Анагаах ухааны их сургуулийн Дотрын эмчийн резидентур, дотрын их эмч
 • 2001 онд Анагаах ухааны их сургуулийн Уушигны эмчийн резидентур, уушигны их эмч
 • 2003 онд Анагаах ухааны их сургуулийн Уушигны дурангийн олгох курс, уушигны дурангийн эмч
 • 2001 онд ОХУ-ын Кемерово мужийн Анагаах ухааны академийн Уушигны эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс
 • 2004 онд ЗГХАгентлаг ЭМГазар Эрүүл мэндийн удирдах ажилтан мэргэжил олгох курсыг Эрүүл мэндийн удирдах ажилтан
 • 2007 онд Тайвань улсын Үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт Цээжний хэт авиан оношлогоо, гуурсан хоолойн дурангийн оношлогоо
 • 2008 онд Тайвань улсын Үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт Цээжний хэт авиан оношлогоо, эмчилгээ (fellowship)
 • 2012 онд Тайвань улс "Эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулалт" сургалт
 • 2012 онд БНСолонгос улс Йонсей их сургууль "Эрүүл мэндийн удирдлагын менежмент" сургалт
 • 2013 онд Япон улс Шига их сургууль "Эрүүл мэндийн удирдлага" сургалт
 • 2014 онд ЭМЯ, Азийн хөгжлийн банк, ЭМШУИС "Эмнэлгийн менежер мэргэшүүлэх" сургалт
Xаах
Монгол улсын Зөвлөх зэргийн эмч, Анагаах ухааны доктор, Профессор
С.Наранцэцэг
С.Наранцэцэг Эмнэлзүй эрхэлсэн дэд захирал

С.Наранцэцэг

Монгол улсын дотрын зөвлөх зэргийн эмч, Анагаах ухааны доктор, Кл.Профессор, Удирдахуйн ухааны магистр

С.Наранцэцэг
Төгссөн сургууль
 • 1993 онд Анагаах ухааны их сургуулийн эмчилгээний ангийг Хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн.
 • 1997 онд Дотрын эмчийн мэргэжил
 • 1998 онд Гастроэнтеролог эмчийн мэргэжил
 • 2000 онд Нисэхийн анагаах ухааны чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж 2010, 2012 онуудад ICAO-н эмчийн мэргэшил дээшлүүлэх олон улсын сургалтанд хамрагдсан.
 • 2003 онд Удирдлагын Академи төгссөн
 • 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 онуудад өөрийн оронд болон ОХУ, Сингапур, Малайз, Индонез, БНСУ, Словени улсуудад сургалт, семинарт хамрагдан мэргэжил дээшлүүлсэн.
Боловсрол
 • 1998 онд Анагаах Ухааны Магистр
 • 1998 онд Анагаах Ухааны Магистр
 • 2003 онд Удирдахуйн Ухааны Магистр
 • 2006 онд Анагаах Ухааны доктор
 • 2006 онд Клиникийн профессор
 • 2011 онд МУ-ын дотрын Зөвлөх зэргийн эмч
Xаах
Монгол улсын дотрын зөвлөх зэргийн эмч, Анагаах ухааны доктор, кл.Профессор, Удирдахуйн ухааны магистр
О.Батгэрэл
О.Батгэрэл Эрдэм шинжилгээ, сургалт хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал

О.Батгэрэл

Анагаах Ухааны доктор, ЭМШУИС-ийн зочин профессор

О.Батгэрэл
Боловсрол
 • 1994 онд Анагаах Ухааны Их Сургуулийг хүний их эмч
 • 1996 онд Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны резидентийн курс
 • 2005 онд Япон улсын Гүнма Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургуулийн судлаач оюутан
 • 2007 онд Япон улсын Гүнма Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургуульд Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Магистр
 • 2011 онд Япон улсын Гүнма Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургуульд Анагаах Ухааны Доктор
 • 2012 онд Япон улсын Гүнма Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургуульд Докторын дараах сургалт

 

Мэргэшсэн байдал
 • 1997 онд Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны тэнхимд туслах багш
 • 2008 онд ЭМШУИС-ийн Гүнма Их Сургууль дахь төлөөлөгч, хамтын ажиллагааны зохицуулагч
 • 2012 онд Япон улсын Гүнма Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургуульд судлаач
Xаах
Анагаах Ухааны доктор, ЭМШУИС-ийн зочин профессор