Сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагааны алба

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Сургалт, хөгжил, хамтын ажиллагааны алба нь өөрийн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг, чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх, орчин үеийн нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэх, сүүлийн үеийн оношилгоо эмчилгээ, технологийн мэдээллээр хангах, чадварлаг хүний нөөцийг бий болгох зорилгоор дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

 • Ажлын байрны тасралтгүй сургалт /гадаад, дотоод/
 • Төгсөлтийн дараах эмнэл зүйн сургалт /үндсэн мэргэшил, төрөлжсөн мэргэшил болон мэргэжил дээшлүүлэх/
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгаа
 • Гадаад, дотоод хамтын ажиллагаа
 • Номын сангийн үйл ажиллагаа
 • Олон нийтийн мэдээлэл харилцаа, нийгмийн сүлжээ

АЛБАНЫ БҮТЭЦ
 • Сургалтын менежер-1
 • Гадаад харилцаа, албан хэргийн менежер-1
 • Арга зүйч-1
Үйл ажиллагааны чиглэл
 • Сургалт - Албан /төгсөлтийн дараах/, албан бус /ажлын байрны тасралтгүй/
 • Эрдэм шинжилгээ судалгаа
 • Номын сан
 • Хэвлэл мэдээлэл