Ёс зүйн салбар хороо

Товч танилцуулга

Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг Эмнэлгийн захирлын 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/88, 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/163 дугаар тушаалуудаар шинэчлэн баталсан.

Зорилго

Эмч эмнэлгийн ажилчдын хуулийн мэдлэгийн сайжруулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа эмнэлгийн мэргэжилтний болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд баримтлан ажиллаж, эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг тасралтгүй дээшлүүлснээр харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлэх, ёс зүйн алдаа зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

Холбоо барих

Ёс зүй, харилцаа хандлагатай холбоотой талархал, санал хүсэлт, өргөдөл гомдолыг 3emneleg.yoszui@gmail.com цахим шуудангаар илгээнэ үү.Жич: Овог, нэр болон эргэж холбогдох утасны дугаар, имейл хаяг зэргийг заавал бичиж оруулна.

Д.Оюунзул
 
Д.Оюунзул Ёс зүйн салбар хорооны дарга
абай эмч
 
С.Абай Ёс зүйн салбар хорооны орлогч дарга
Пүрэвдорж Эрдэнээ
 
П.Эрдэнэ Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн
 Ш.Энх-Амгалан
 
Ш.Энх-Амгалан Ёс зүйн салбар хорооны гишүүн
 
С.Оюунбилэг - Хуулийн зөвлөх Хуулийн зөвлөх - Захиргаа, хүний нөөцийн алба.jpg
 
О.Төмөр Нарийн бичгийн дарга