Ёс зүй

Эмнэлгйин мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

Эмнэлгйин мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ  2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР 

ХОРООНЫ  2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНД АЖИЛЛАХ ГИШҮҮНИЙ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНД АЖИЛЛАХ ГИШҮҮНИЙ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Сонгон шалгаруулалтанд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төлөөлөл, хууль, эрх зүй, нийгмийн ухаан, сэтгэл судлалаар мэргэшсэн төлөөлөл, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагын төлөөлөлүүдийг нэрээ дэвшүүлэхийг урьж байна.

Ёс зүйн салбар хорооны 2020 оны төлөвлөгөө

Ёс зүйн салбар хорооны 2020 оны төлөвлөгөө

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай -А/406

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай -А/406

Ёс зүйн салбар хорооны 2019 оны тайлан

Ёс зүйн салбар хорооны 2019 оны тайлан

УГТЭ-ийн Ёс зүйн хорооны 2018 оны тайлан

УГТЭ-ийн Ёс зүйн хорооны 2018 оны тайлан

УГТЭ-ИЙН ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

УГТЭ-ИЙН ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ-446 “ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ-446      “ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Эмнэлгийн нийт эмч, ажилтнуудын ажлын байранд мөрдөх ёс зүйн код

Эмнэлгийн нийт эмч, ажилтнуудын ажлын байранд мөрдөх ёс зүйн код

Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим батлах тухай

Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим батлах тухай

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-хавсралт

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-хавсралт

Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны ажлын байранд мөрдөх нийтлэг журам

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны ажлын байранд мөрдөх нийтлэг журам

Ёс зүйн алдаа, зөрчил бүртгэх тушаал

Ёс зүйн алдаа, зөрчил бүртгэх тушаал

Байгууллагын соёл, ил тод байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай

Байгууллагын соёл, ил тод байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай