Хүний нөөц

УГТЭ-ийн ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНД АЖИЛЛАХ ГИШҮҮНИЙ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

УГТЭ-ийн дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон тул тус салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгох нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

А-88 Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-88 Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 

Эмнэлгйин мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

Эмнэлгйин мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

Эцэг эхийн зөвлөлийн тайлан

Эцэг эхийн зөвлөлийн тайлан

2023 оны дугаар сарын байдлаар гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтний бүртгэл

2023 оны  дугаар сарын байдлаар гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтний бүртгэл

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ЗАР

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ЗАР

УГТЭ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

УГТЭ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт

ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

 ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ДОТООД АУДИТОРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ДОТООД АУДИТОРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРДОТООД АУДИТОРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

Тооцооны нягтлан бодогч ажилд авна

Тооцооны нягтлан бодогч ажилд авна

Тархвар судлаач эмч ажилд авна

Тархвар судлаач эмч ажилд авна

Тооцооны няглтан бодогч ажилд авна

Тооцооны няглтан бодогч ажилд авна

А/257 Сувилахуй эрхэлсэн дэд захирлын албан тушаалыг батлах тухай

А/257 Сувилахуй эрхэлсэн дэд захирлын албан тушаалыг батлах тухай

Мэдрэлийн их эмч /харвалтын чиглэлээр мэргэшсэн/

Мэдрэлийн их эмч/харвалтын чиглэлээр мэргэшсэн

Мэдрэлийн их эмч /харвалтын чиглэлээр мэргэшсэн/ ажилд авна

Мэдрэлийн их эмч /харвалтын чиглэлээр мэргэшсэн/ ажилд авна

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын их эмч

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын их эмч

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН