Тушаал, журам

A-122 Тархины судсан дотуурх тусламж үйлчилгээнд түр заавар батлах

A-122 Тархины судсан дотуурх тусламж үйлчилгээнд түр заавар батлах

А-120 Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээний тушаал

А-120 Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээний тушаал 

А-05 Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн хоосон туншил, сав болон хадгалалтын хугацаа дууссан эм, оношлуурыг устгах тухай

А-05 Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн хоосон туншил, сав болон хадгалалтын хугацаа дууссан эм, оношлуурыг устгах тухай 

МУЗГ_ын 109 дүгээр тогтоол

МУЗГ_ын 109 дүгээр тогтоол 

Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам

Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам

А/225 Эрт илрүүлэг үзлэг

А/225 Орон нутагт урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг оношилгооны баг бүрэлдэхүүн томилон ажиллах тухай

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

Урологийн тасгийг шинээр ажиллуулах тухай А/216

Урологийн тасгийг шинээр ажиллуулах тухай А/216

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай А/186

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай А/186

Аж ахуй, хангамж үйлчилгээний албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, үйл ажиллагааны баримтлах зарчмыг батлах тухай А/181

Аж ахуй, хангамж үйлчилгээний албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, үйл ажиллагааны баримтлах зарчмыг батлах тухай А/181

Хүүхдийн зүрх, судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/174

Хүүхдийн зүрх, судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/174

Яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагааны журам, заавар батлах тухай А/149

Яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагааны журам, заавар батлах тухай А/149

Хугацаат үүрэг даалгавар өгөх тухай А/129

Хугацаат үүрэг даалгавар өгөх тухай А/129

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай А/123

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай А/123

Дэмжин туслах сарын аян - A/122

Дэмжин туслах сарын аян - A/122

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НОРМ, НОРМАТИВЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ - А/03

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай -А/03

А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ  үзүүлэх журам батлах" тухай тушаал

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай - Б/294