Үйл ажиллагаа

2024 оны эхний 5 сар

2024 оны 5 сар

2024 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2024 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө 

2024 оны 4 сар

2024 оны 4 сар 

А-112 Мэдрэлийн ТҮ-нд мөрдөх эмнэлзүйн түр заавар батлах тухай

А-112 Мэдрэлийн ТҮ-нд мөрдөх эмнэлзүйн түр заавар батлах тухай 

А-113 Зүрх судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээнд мөрдөх эмнэлзүйн түр зааврыг батлах тухай

А-113 Зүрх судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээнд мөрдөх эмнэлзүйн түр зааврыг батлах тухай   

А-113 Зүрх судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээнд мөрдөх эмнэлзүйн түр зааврыг батлах тухай

А-113 Зүрх судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээнд мөрдөх эмнэлзүйн түр зааврыг батлах тухай   

А-115 Архисах өвчний эмнэлзүйн түр заавар

А-115 Архисах өвчний эмнэлзүйн түр заавар

А-117 ЧХМЗ_ын ТҮ_ний_заавар

А-117 ЧХМЗ_ын ТҮ_ний_заавар

А-111 2024 оны норм, нормативыг батлах тухай

А-111 2024 оны норм, нормативыг батлах тухай 

А-108 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтад суралцагсдын нэрэмжит сар аян зохион байгуулах тухай

А-108 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтад суралцагсдын нэрэмжит сар аян зохион байгуулах тухай 

А-102 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-102 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай 

А-104 Байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А-104 Байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай 

А-102 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-102 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай 

А-100 ХАБЭА орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудын нэрсийг шинэчлэн батлах тухай

А-100 ХАБЭА орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудын нэрсийг шинэчлэн батлах тухай 

А-98 Урлогийн тасгийн бүтэц үйл ажиллагааг өргөжүүлэх тухай

А-98 Урлогийн тасгийн бүтэц үйл ажиллагааг өргөжүүлэх тухай

А-93 Нүүдлийн эмнэлгээр орон нутагт ажилласан багт томилолтын зардал олгох тухай (Ховд)

А-93 Нүүдлийн эмнэлгээр орон нутагт ажилласан багт томилолтын зардал олгох тухай (Ховд) 

А-90 Зүрх судасны үндэсний төв, МОН-007 төслийн удирдлага, зохион байгуулалт, ажлын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

А-90 Зүрх судасны үндэсний төв, МОН-007 төслийн удирдлага, зохион байгуулалт, ажлын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай 

2024 оны 1-р улирал

2024 оны 1-р улирал 

А-87 Инженер техникийн албаны бүтцийг шинэчлэн батлах тухай

А-87 Инженер техникийн албаны бүтцийг шинэчлэн батлах тухай 

А-86 Тогтоол хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А-86 Тогтоол хэрэгжүүлэн ажиллах тухай