Сонгон шалгаруулалт дүн

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН

БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

ЗҮРХ СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

ДҮРС ОНОШИЛГООНЫ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

МЭС ЗАСЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН
 

ЗҮРХ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ИРҮҮЛСЭН АЖИЛ ГОРИЛОГЧДЫН ТОВЧ СУДАЛГАА, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЗҮРХ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ИРҮҮЛСЭН АЖИЛ ГОРИЛОГЧДЫН ТОВЧ СУДАЛГАА, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

СЭРГЭЭН ЗАСАХ ТӨВИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

СЭРГЭЭН ЗАСАХ ТӨВИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Дотоод шүүрэл булчирхайн эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дотоод шүүрэл булчирхайн эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтаны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтаны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хоол Боловсруулах Эрхтэн Судлалын Тасгийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Хоол Боловсруулах Эрхтэн Судлалын Тасгийн сонгон шалгаруулалтын дүн