2017 оны УРИА

Нээлттэй ажлын зар

ЭДИЙН ЗАСАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Эдийн засагч нь Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн жил бүрийн төсвийн төсөл, төсөөллийг боловсруулах, эдийн засгийн төлөвлөлтийг хийх, худалдан авах ажиллагаатай холбогдсон бүх үйл ажиллагаа, гэрээний гүйцэтгэл, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ТӨВД АЖИЛЛАХ “МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР” СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Ажлын байрны нэр: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

Хариуцах ажил үүрэг:

  • Зүрх судасны чиглэлийн телемедициний MnCardio програмд эмч нарын хэрэгцээнд нийцүүлэн зохих хөгжүүлэлтийг хийнэ.

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

Дэлгэрэнгүй
Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан ажилд авна.

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний сувилагч ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт: Төв эмнэлгийн  эрчимт эмчилгээний тасгуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Сувилагч ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт: Төв эмнэлгийн  эрчимт эмчилгээний тасгуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч ажилд авна.

Төв мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасагт мэдээгүйжүүлгийн сувилагч ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧ АЖИЛД АВНА

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Клиникийн лабораторид биохими, иммунологи, гематологийн шинжилгээ хийх /1 жилийн хугацаатай ажиллах/

Дэлгэрэнгүй
Сувилагч /гэрээт ажилтан/ ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолт: 

Төв эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасгуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Туслах сувилагч /гэрээт ажилтан/ ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт: 

Төв эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасгууд болон амбулаторийн 2 дугаар ээлжинд ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад харилцаа, албан хэргийн менежер ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт: 
Байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан зохион зохион байгуулж ажиллахаас гадна эмнэлгийн даргын туслах, албан хэрэг хөтлөлт офисс менежерийн ажил үүргийг хавсран ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
Сувилагч /гэрээт ажилтан/ ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт:

Төв эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасгууд болон амбулаторийн 2 дугаар ээлжинд ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Дүрс оношилгооны техникч /гэрээт ажилтан/ ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолт:

Дүрслэл оношилгооны тасагт ажиллаж, рентген харалт болон КТ-ийн зураг авах үйлчилгээг үйлчлүүлэгчид стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөн засалч / хүний оронд 1 жил ажиллах / ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолт:

Тархины харвалт, зүрхний шигдээсийн дараах сэргээн засах эмчилгээнд хөдөлгөөн засах эмчилгээг гардан хийж үйлчлүүлэгчийн амьдралын чанарыг сайжруулах. 

Дэлгэрэнгүй
Гемодиализын тоног төхөөрөмжийн инженер /гэрээт ажилтан/ ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолт:
Гемодиализ эмчилгээний тасагт ажиллаж, үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг аюулгүй чанартай үзүүлэхэд аппарат тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөн засалч ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт:

Тархины харвалт, зүрхний шигдээсийн дараах сэргээн засах эмчилгээнд хөдөлгөөн засах эмчилгээг гардан хийж үйлчлүүлэгчийн амьдралын чанарыг сайжруулах. 

Дэлгэрэнгүй
“Туслах сувилагч” ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Төв эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасгууд болон амбулаторийн 2 дугаар ээлжинд ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Дээрх ажлын байранд өргөдөл гаргагч нь гэрээт ажилтнаар ажиллана. / хугацаа 3 сараас-1 жил хүртэл/

Дэлгэрэнгүй
Эмгэг судлалын тасагт туслах ажилтан сонгон шалгаруулж ажилд авна

П.Н.Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Эмгэг судлалын тасагт туслах ажилтан түр гэрээгээр ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛГӨӨН ЗАСАЛЧ АЖИЛД АВНА

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Тархины харвалт, зүрхний шигдээсийн дараах сэргээн засах эмчилгээнд хөдөлгөөн засах эмчилгээг гардан хийж үйлчлүүлэгчийн амьдралын чанарыг сайжруулах. /хүний оронд 1 жил ажиллах/

Дэлгэрэнгүй