Үйл ажиллагаа

2023 Оны эхний 11 сар

2023 Оны эхний 11 сар

2023 оны 10 сар

2023 оны 10 сар

2023 оны эхний 9 сар

2023 оны эхний 9 сар 

2023 ОНЫ 8 САР

2023 ОНЫ 8 САР

2023 оны 7 сар

2023 оны 7 сар 

2023 оны эхний хагас жил

2023 оны эхний хагас жил 

A-145 2023 оны эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэх хуваарь батлах тухай

A-145 2023 оны эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэх хуваарь батлах тухай 

2023 оны эхний 5 сар

2023 оны эхний 5 сар

A-163 Засвар тохижилтын ажилтай холбоотойгоор мэс заслын тусламж үйлчилгээг түр зохицуулах тухай

A-163 Засвар тохижилтын ажилтай холбоотойгоор мэс заслын тусламж үйлчилгээг  түр зохицуулах тухай 

А-162 2023 Оны төгсөлтийн дараах сургалтанд элсэгчдийн мэргэжлийн чиглэл батлах тухай

А-162 2023 Оны төгсөлтийн дараах сургалтанд элсэгчдийн мэргэжлийн чиглэл батлах тухай 

Засвар тохижилтын ажилтай холбоотойгоор мэс заслын тусламж үйлчилгээг түр зохицуулах тухай

Засвар тохижилтын ажилтай холбоотойгоор мэс заслын тусламж үйлчилгээг түр зохицуулах тухай 

A-156 Нийтлэг үйлчилгээний ажилтны нэрэмжит сарын аян-ыг зохион байгуулах тухай

A-156 Нийтлэг үйлчилгээний ажилтны нэрэмжит сарын аян-ыг зохион байгуулах тухай 

А-153 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-153 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай 

Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай 

2023 Оны эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэх батлах тухай

2023 Оны эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэх батлах тухай 

A/119 Хурлын бэлтгэл үйл ажиллагааг хангах тухай

A/119 Хурлын бэлтгэл үйл ажиллагааг хангах тухай 

A/126 Стратеги команд штабын сургуулийн бэлтгэл хангах тухай

 A/126  Стратеги команд штабын сургуулийн бэлтгэл хангах тухай

Хамт олны хурал зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

Хамт олны хурал зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

А/147 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А/147 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай2.JPG

2023 оны 4 сар

2023 оны 4 сар