2019 оны УРИА

Үйл ажиллагаа

Зүрхний төв МОН/006 төслийн 2019 оны тайлан

Зүрхний төв МОН/006 төслийн 2019 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ АНХ УДАА

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ АНХ УДАА

Дэлгэрэнгүй
ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - 2019 ОНД

ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - 2019 ОНД 

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 10 БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 10 БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн танхимыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай - Б/516

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн танхимыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай - Б/516

Дэлгэрэнгүй
Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай - А/29

Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай - А/29

Дэлгэрэнгүй
Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/485

Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/485

Дэлгэрэнгүй
Сэтгэл ханамжийн судалгааг явуулах тухай - Б/484

Сэтгэл ханамжийн судалгааг явуулах тухай - Б/484

Дэлгэрэнгүй
2019-2020 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн дараах үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай - Б/481

2019-2020 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн дараах үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай - Б/481

Дэлгэрэнгүй
Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/468

Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/468

Дэлгэрэнгүй
Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/462

Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/462

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах - А/27

Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах - А/27

Дэлгэрэнгүй
Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай А/26

Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай А/26

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/334

Эрүүл мэндийн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/334

Дэлгэрэнгүй
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг томилох тухай - Б/288

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг томилох тухай - Б/288

Дэлгэрэнгүй
Албан бичгийн индекс батлах тухай - Б/275

Албан бичгийн индекс батлах тухай - Б/275

Дэлгэрэнгүй
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай - Б/273

Дэлгэрэнгүй
Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй