2017 оны УРИА

Үйл ажиллагаа

ШУГТЭ-ийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт

ШУГТЭ-ийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

Дэлгэрэнгүй
1 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

1 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны V сарын статистик мэдээ

2017 оны V сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны IV сарын статистик мэдээ

2017 оны IV сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын их хурлын байнгын хорооны тогтоол

"Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хөдгөлөх журам батлах тухай" 2012 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
2017 оны III сарын статистик мэдээ

2017 оны III сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Менингококкт халдвараас сэргийлэх арга хэмцээг эрчимжүүлэх тухай

Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар

Дэлгэрэнгүй
2017 оны II сарын статистик мэдээ

2017 оны II сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
2017 оны I сарын статистик мэдээ

2017 оны I сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

Дэлгэрэнгүй
2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2015 оны үйл ажиллагааны тайлан Powerpoint хэлбэрээр

Дэлгэрэнгүй
2015, 2016 оны Үндсэн үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт

2015, 2016 оны Үндсэн үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт

Дэлгэрэнгүй