Үйл ажиллагаа

2021 оны 9 сар

2021 оны 9 сар

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 8 сар

2021 оны 8 сар

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 7 сар

2021 оны 7 сар

Дэлгэрэнгүй
А/176 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/176 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

Дэлгэрэнгүй
А/173 Цалин хөлс нэмэгдүүлэх төлөвлөлтийн чиглэл батлах тухай

А/173 Цалин хөлс нэмэгдүүлэх төлөвлөлтийн чиглэл батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
А/168 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох

А/168 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох

Дэлгэрэнгүй
А/167 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох 

А/167 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох 

Дэлгэрэнгүй
2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

Дэлгэрэнгүй
А/154 Ангиографийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 

А/154 Ангиографийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 

Дэлгэрэнгүй
А/153 Захиргааны ажилчдын ажилтнуудын ажлын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх

А/153 Захиргааны ажилчдын ажилтнуудын ажлын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх

Дэлгэрэнгүй
А/147 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/147 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

Дэлгэрэнгүй
А/145 Чихрийн шижин ба ЧЖ ретинопатийн ТҮ-нйи загвар бий болгох

А/145 Чихрийн шижин ба ЧЖ ретинопатийн ТҮ-нйи загвар бий болгох

Дэлгэрэнгүй
А/144 Тусламж үйлчилгээний 2022 оны төсөв, 2023 оны төсвийн төсөөллийг

А/144 Тусламж үйлчилгээний 2022 оны төсөв, 2023 оны төсвийн төсөөллийг

Дэлгэрэнгүй
А/143 Нүдний мэс заслын тасаш үүсгэн байгуулагдсаны 30 жилийн ой

А/143 Нүдний мэс заслын тасаш үүсгэн байгуулагдсаны 30 жилийн ой

Дэлгэрэнгүй
А/142 Байууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг

А/142 Байууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг

Дэлгэрэнгүй
А/141 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил, дутагдалтай холбоотой

А/141 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил, дутагдалтай холбоотой

Дэлгэрэнгүй
А/140 УГТЭмнэлгийн архивын сан хөмрөгийн журам батлах тухай

А/140 УГТЭмнэлгийн архивын сан хөмрөгийн журам батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
2021 ОНЫ 5-Р САР

Статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
А/137 Судсан дотуурх оношилгоо, эмчмлгээний төлөвлөлтөнд хяналт

А/137 Судсан дотуурх оношилгоо, эмчмлгээний төлөвлөлтөнд хяналт

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 4 сар

2021 оны 4 сар

Дэлгэрэнгүй