Үйл ажиллагаа

2020 оны жилийн эцэс

2020 оны жилийн эцэс

Дэлгэрэнгүй
2020 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
2020 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 10 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний тодотгосон төлөвлөгөөг батлах тухай А/232

Тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний тодотгосон төлөвлөгөөг батлах тухай А/232

Дэлгэрэнгүй
КОВИД-19 халдварын цар тахлаас сэргийлэх үйл ажиллагаанд явцын үнэлгээ хийх тухай А/233

КОВИД-19 халдварын цар тахлаас сэргийлэх үйл ажиллагаанд явцын үнэлгээ хийх тухай А/233

Дэлгэрэнгүй
Эвлэрүүлэн зуучлагч томилох тухай А/227

Эвлэрүүлэн зуучлагч томилох тухай А/227

Дэлгэрэнгүй
Тусламж үйлчилгээний тасралтгүй бэлэн байдлыг ханган ажиллах тухай А/221

Тусламж үйлчилгээний тасралтгүй бэлэн байдлыг ханган ажиллах тухай А/221

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн соёл үйлчилгээний албан бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай А/216

Эмнэлгийн соёл үйлчилгээний албан бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай А/216

Дэлгэрэнгүй
2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Оношилгоо эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж зааврын мөрдөлтөд хяналт тавих ажлын хэсгийн томилох тухай А/212

Оношилгоо эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж зааврын мөрдөлтөд хяналт тавих ажлын хэсгийн томилох тухай А/212

Дэлгэрэнгүй
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томило тухай А/208

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томило тухай А/208

Дэлгэрэнгүй
Аян, болзолт уралдааны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай А/200

Аян, болзолт уралдааны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай А/200

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний өртөг тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай А/197

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний өртөг тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай А/197

Дэлгэрэнгүй
Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай А/195

Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай А/195

Дэлгэрэнгүй
2020 оны төгсөлтийн шалгалт авах тухай А/192

2020 оны төгсөлтийн шалгалт авах тухай А/192

Дэлгэрэнгүй
"Сувилагч тусгай мэргэжилтний хөгжлийн төв"-ийг байгуулах үйл ажиллагааны журам батлах тухай А/188

"Сувилагч тусгай мэргэжилтний хөгжлийн төв"-ийг байгуулах үйл ажиллагааны журам батлах тухай А/188

Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/189

Ажлын хэсэг томилох тухай А/189

Дэлгэрэнгүй
Томуу, томуу төст өвчин, коронавируст халдвар (COVID-19)-аас сэргийлэх, бэлэн байдлыг ханган ажиллах тухай А/187

Томуу, томуу төст өвчин, коронавируст халдвар (COVID-19)-аас сэргийлэх, бэлэн байдлыг ханган ажиллах тухай А/187

Дэлгэрэнгүй
2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Сургалт, хөгжил хамтын ажиллагааны албыг шинэчлэн зохион байгуулан ажлуулах тухай А/180

Сургалт, хөгжил хамтын ажиллагааны албыг шинэчлэн зохион байгуулан ажлуулах тухай А/180

Дэлгэрэнгүй