Үйл ажиллагаа

2021 ОНЫ 5-Р САР

Статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 4 сар

2021 оны 4 сар

Дэлгэрэнгүй
А-89 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд

А-89 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 1 улирал

2021 оны 1 улирал

Дэлгэрэнгүй
А-85 Хадгалалтын хугацаа дууссан эмийг устгах тухай

А-85 Хадгалалтын хугацаа дууссан эмийг устгах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-84 ЭМД санхүүжилтын 2021 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлд хяналт

А-84 ЭМД санхүүжилтын 2021 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлд хяналт

Дэлгэрэнгүй
А-77 Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай

А-77 Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-76 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-76 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-70 Хөтөлбөр боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А-70 Хөтөлбөр боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-69 Төсөв, санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

А-69 Төсөв, санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-67 Эрдмийн чуулган 2021

А-67 Эрдмийн чуулган 2021

Дэлгэрэнгүй
А-65 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-65 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-63 Yнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-63 Yнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-61 Эмчилгээний чанарын хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн

А-61 Эмчилгээний чанарын хяналтын багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
А-60 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлйн хэсэг томилох тухай

А-60 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлйн хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-58 Гэрээ шууд байгуулах тухай philips ingenuity

А-58 Гэрээ шууд байгуулах тухай philips ingenuity

Дэлгэрэнгүй
2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй
А-57 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгэн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-57 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгэн авах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-55 Ачаалал, хариуцлагыг хамтдаа зорилтот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

А-55 Ачаалал, хариуцлагыг хамтдаа зорилтот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Дэлгэрэнгүй