2017 оны УРИА

Үйл ажиллагаа

2017 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны амбулаторын эмчийн үзлэгийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны оношлогооны кабинетийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны лабораторын шинжилгээний хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны лабораторын шинжилгээний хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2017 оны хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн мэдээ

ШУГТЭ-ийн 2017 оны хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

Дэлгэрэнгүй
ШУГТЭ-ийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт

ШУГТЭ-ийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2017 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны V сарын статистик мэдээ

2017 оны V сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны IV сарын статистик мэдээ

2017 оны IV сарын статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй