Үйл ажиллагаа

2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 2 сарын статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 ОНЫ АВЛИГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй
А-54 Эмч, мэргэжилтний нэрэмжит сарын аян

А-54 Эмч, мэргэжилтний нэрэмжит сарын аян

Дэлгэрэнгүй
А-53 Коронавирусийн халдвараас сэргийлэн ажиллах дархлаажуулалтын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

А-53 Коронавирусийн халдвараас сэргийлэн ажиллах дархлаажуулалтын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-52 Ковид-19 халдварын сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай

А-52 Ковид-19 халдварын сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-47 Цахим програм нэвтрүүлэн ажиллах тухай

А-47 Цахим програм нэвтрүүлэн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-46 Цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

А-46 Цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-44 Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай

А-44 Эм тарианы үнэ буцаан олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
АТҮХ-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АТҮХ-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй
A-39 Зүрхний хэм судлалын төвийг зохион байгуулан ажиллах

A-39 Зүрхний хэм судлалын төвийг зохион байгуулан ажиллах

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 1 сарын статистик үзүүлэлт

2021 оны 1 сарын статистик үзүүлэлт

 

Дэлгэрэнгүй
А-36 Эмнэл зүйн удирдамж, заавар батлах тухай

А-36 Эмнэл зүйн удирдамж, заавар батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-32 Эмгэг судлалын дээжийн үлдэгдэл, эд эрхтнийг устгах комисс томилох тухай

А-32 Эмгэг судлалын дээжийн үлдэгдэл, эд эрхтнийг устгах комисс томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
A-31 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх-1

A-31 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх-1

Дэлгэрэнгүй
А-27 ТУТ багийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах-1

А-27 ТУТ багийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах-1

Дэлгэрэнгүй
А-26 Бие биенээ дэмжье-1

А-26 Бие биенээ дэмжье-1

Дэлгэрэнгүй
А-22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай-1

А-22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай-1

Дэлгэрэнгүй
А-16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай-1

А-16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай-1

Дэлгэрэнгүй
2020 оны жилийн эцэс

2020 оны жилийн эцэс

Дэлгэрэнгүй