2017 оны УРИА

Сонгон шалгаруулалт дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
ДОТООД ШҮҮРЭЛ БУЛЧИРХАЙН ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ДОТООД ШҮҮРЭЛ БУЛЧИРХАЙН ЭМЧИЙН СОНГОНШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дэлгэрэнгүй
ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дэлгэрэнгүй
ХБЭ-ИЙН ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Ажил горилогчид 2016 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн 11.00 цагт ярилцлагын шалгалтанд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
КЛИНИКИЙН ЛАБОРАНТЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Мэдээлэл: 60% дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид 2016.01.25-01.29-ний өдрүүдэд ажлын 5 хоног танилцах дадлага хийнэ.

Дэлгэрэнгүй
ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

Мэргэжлийн мэдлэг шалгах тестээр 65% дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 12.00 цагт ярилцлаганд оролцоно

Дэлгэрэнгүй
МЭС ЗАСЛЫН ЭМЧИЙН ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

Мэргэжлийн мэдлэг шалгах тестээр50%дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн11.00цагт ярилцлаганд хүрэлцэн ирнэ үү.

Ярилцлага эмнэлгийн өргөтгөлийн 2 дахварт захиргааны хурлын өрөөнд болно.

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба,

Шалгалтын комисс

2015.10.22

Дэлгэрэнгүй
МЭС ЗАСЛЫН ЭМЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ТОВ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Мэс заслын эмчийн ажлын байранд тавигдах шалгуурыг хангасан нэр бүхий эмч нар 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагт /2015-10-20-ны өдөр бичил захидлаар мэдээлсэн болно/ Мэргэжлийн тест болон Англи хэлний шалгалтанд хүрэлцэн ирнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГЧ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Мэргэжлийн тестийн шалгалтанд 70%-с дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид 2015 оны 10-р сарын 01-ний өдрийн 10.00 цагт ярилцлагын шалгалтанд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

код 1502 - 78.3%, код 1505 - 72.6%, код 1504 - 62.6%

Дэлгэрэнгүй
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Мэргэжлийн тестийн шалгалтанд 70% дээш авсан оролцогчид 2015 оны 05-р сарын 29-ний өдрийн 16.00 цагт Ярилцлагын шалгалтанд ирнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
2015 оны орон тооны тушаал

Төв эмнэлгийн гүйцэтгэлийн товчоо, 2015 онд ажиллах бүтэц, шаардлагатай орон тоог батлах тухай

Монгол улсын Стандарчлал, хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 2012 оны 06-р сарын 27-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолооор баталсан MNS6330-1:2012 “Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт”, Эмнэлгийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2, 4 дүгээр зүйлийн 4.6.2, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 2 дугаар зүйлийн 2.2.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. П.Н.Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн сүүлийн 3 жилийн гүйцэтгэлийн товчоог нэгдүгээр, 2015 онд ажиллах эмнэлгийн бүтцийг хоёрдугаар, тасаг, алба нэгжид шаардлагатай орон тоог гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтын дүн

Лабораторийн их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй