2019 оны УРИА

Сонгон шалгаруулалт дүн

Зүрхний их эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Лабораторийн техникчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Лабораторийн техникчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
2018 оны 04 дүгээр сарын 19-нд их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-нд их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Тархвар судлалын эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Тархвар судлалын эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.11.27

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн - 2017.11.15

Дэлгэрэнгүй
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.09.15

Дэлгэрэнгүй
ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.07.25

Дэлгэрэнгүй
2017 онд ШУГТЭ-т сувилагч мэргэжлээр сонгон шалгаруулалтанд орсон сувилагч нарын нэрс, дүн

2017 онд ШУГТЭ-т сувилагч мэргэжлээр сонгон шалгаруулалтанд орсон сувилагч нарын нэрс, дүн

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.07.05

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөн засалч авах сонгон шалгаруулалтын дүн

Хөдөлгөөн засалч авах сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.06.15

Дэлгэрэнгүй