2017 оны УРИА

Сонгон шалгаруулалт дүн

Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Тархвар судлалын эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Тархвар судлалын эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.11.27

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн - 2017.11.15

Дэлгэрэнгүй
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.09.15

Дэлгэрэнгүй
ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.07.25

Дэлгэрэнгүй
2017 онд ШУГТЭ-т сувилагч мэргэжлээр сонгон шалгаруулалтанд орсон сувилагч нарын нэрс, дүн

2017 онд ШУГТЭ-т сувилагч мэргэжлээр сонгон шалгаруулалтанд орсон сувилагч нарын нэрс, дүн

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.07.05

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөн засалч авах сонгон шалгаруулалтын дүн

Хөдөлгөөн засалч авах сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.06.15

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай тусламжийн эмчийн ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
ДОТООД ШҮҮРЭЛ БУЛЧИРХАЙН ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ДОТООД ШҮҮРЭЛ БУЛЧИРХАЙН ЭМЧИЙН СОНГОНШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дэлгэрэнгүй
ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дэлгэрэнгүй
ХБЭ-ИЙН ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Ажил горилогчид 2016 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн 11.00 цагт ярилцлагын шалгалтанд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
КЛИНИКИЙН ЛАБОРАНТЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Мэдээлэл: 60% дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид 2016.01.25-01.29-ний өдрүүдэд ажлын 5 хоног танилцах дадлага хийнэ.

Дэлгэрэнгүй
ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

Мэргэжлийн мэдлэг шалгах тестээр 65% дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 12.00 цагт ярилцлаганд оролцоно

Дэлгэрэнгүй
МЭС ЗАСЛЫН ЭМЧИЙН ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

Мэргэжлийн мэдлэг шалгах тестээр50%дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн11.00цагт ярилцлаганд хүрэлцэн ирнэ үү.

Ярилцлага эмнэлгийн өргөтгөлийн 2 дахварт захиргааны хурлын өрөөнд болно.

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба,

Шалгалтын комисс

2015.10.22

Дэлгэрэнгүй