2019 оны УРИА

Сонгон шалгаруулалт дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
2018 оны 04 дүгээр сарын 19-нд их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-нд их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Тархвар судлалын эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Тархвар судлалын эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.11.27

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн - 2017.11.15

Дэлгэрэнгүй
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.09.15

Дэлгэрэнгүй
ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.07.25

Дэлгэрэнгүй
2017 онд ШУГТЭ-т сувилагч мэргэжлээр сонгон шалгаруулалтанд орсон сувилагч нарын нэрс, дүн

2017 онд ШУГТЭ-т сувилагч мэргэжлээр сонгон шалгаруулалтанд орсон сувилагч нарын нэрс, дүн

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.07.05

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөн засалч авах сонгон шалгаруулалтын дүн

Хөдөлгөөн засалч авах сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.06.15

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай тусламжийн эмчийн ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
ДОТООД ШҮҮРЭЛ БУЛЧИРХАЙН ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ДОТООД ШҮҮРЭЛ БУЛЧИРХАЙН ЭМЧИЙН СОНГОНШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дэлгэрэнгүй
ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дэлгэрэнгүй
ХБЭ-ИЙН ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Ажил горилогчид 2016 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн 11.00 цагт ярилцлагын шалгалтанд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
КЛИНИКИЙН ЛАБОРАНТЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Мэдээлэл: 60% дээш үнэлэгдсэн ажил горилогчид 2016.01.25-01.29-ний өдрүүдэд ажлын 5 хоног танилцах дадлага хийнэ.

Дэлгэрэнгүй
ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

ЭМ ЗҮЙЧИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН, МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй