Сонгон шалгаруулалт дүн

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

Дотоод шүүрэл булчирхайн эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Дотоод шүүрэл булчирхайн эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтаны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтаны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Хоол Боловсруулах Эрхтэн Судлалын Тасгийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Хоол Боловсруулах Эрхтэн Судлалын Тасгийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Чанарын менежер /дотор/-ийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Чанарын менежер /дотор/-ийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн 

Мэдрэлийн мэс заслын их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Мэдрэлийн мэс заслын их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Зүрхний их эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Эмчийн сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Лабораторийн техникчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Лабораторийн техникчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Бөөр, гемодиализын их эмчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-нд их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

2018 оны 04 дүгээр сарын 19-нд их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Зүрх судасны их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн