Тасгууд

Дүрслэл оношлогооны тасаг

Дүрслэл оношлогооны тасаг

Дэлгэрэнгүй
Зүрхний мэс заслын тасаг

Зүрхний мэс заслын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Лабораторийн нэгдсэн тасаг

Лабораторийн нэгдсэн тасаг

Дэлгэрэнгүй
Зүрх судлалын тасаг

Зүрх судлалын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг

Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг

Дэлгэрэнгүй
Нүдний мэс заслын тасаг

Нүдний мэс заслын тасаг 

Дэлгэрэнгүй
Уушги судлалын тасаг

Уушги судлалын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Ангиографийн Оношилгоо Эмчилгээний тасаг

Ангиографийн Оношилгоо Эмчилгээний тасаг

Дэлгэрэнгүй
УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Дэлгэрэнгүй
Сэргээн засах эмчилгээний тасаг

Сэргээн засах эмчилгээний тасаг
/ Rehabilitation Department /

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГ ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГ ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий мэс заслын тасаг

Ерөнхий мэс заслын тасаг

Дэлгэрэнгүй
ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Дэлгэрэнгүй
Бөөр дотоод шүүрлийн эрхтэн судлалын тасаг

Бөөр дотоод шүүрлийн эрхтэн судлалын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Дурангийн оношилгоо, эмчилгээний тасаг

УГТЭ-ийн даргын 2013 оны 10 сарын 01-ны өдрийн А/37 тоот тушаалаар Оношилгооны Төвийн дурангийн хэсгийн үйл ажиллагаа өргөжиж “Дурангийн оношилгоо, эмчилгээний тасаг” бие дааж шинээр зохион байгуулагдсан билээ.

Дэлгэрэнгүй