2019 оны УРИА

Тасгууд

Дүрслэл оношлогооны тасаг

Дүрслэл оношлогооны тасаг

Дэлгэрэнгүй
Зүрхний мэс заслын тасаг

Зүрхний мэс заслын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Лабораторийн нэгдсэн тасаг

Лабораторийн нэгдсэн тасаг

Дэлгэрэнгүй
Зүрх судлалын тасаг

Зүрх судлалын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг

Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг

Дэлгэрэнгүй
Нүдний мэс заслын тасаг

Нүдний мэс заслын тасаг 

Дэлгэрэнгүй
Уушги судлалын тасаг

Уушги судлалын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Ангиографийн Оношилгоо Эмчилгээний тасаг

Ангиографийн Оношилгоо Эмчилгээний тасаг

Дэлгэрэнгүй
УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Дэлгэрэнгүй
Сэргээн засах эмчилгээний тасаг

Сэргээн засах эмчилгээний тасаг
/ Rehabilitation Department /

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГ ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГ ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий мэс заслын тасаг

Ерөнхий мэс заслын тасаг

Дэлгэрэнгүй
ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Дэлгэрэнгүй
Бөөр дотоод шүүрлийн эрхтэн судлалын тасаг

Бөөр дотоод шүүрлийн эрхтэн судлалын тасаг

Дэлгэрэнгүй
Дурангийн оношилгоо, эмчилгээний тасаг

УГТЭ-ийн даргын 2013 оны 10 сарын 01-ны өдрийн А/37 тоот тушаалаар Оношилгооны Төвийн дурангийн хэсгийн үйл ажиллагаа өргөжиж “Дурангийн оношилгоо, эмчилгээний тасаг” бие дааж шинээр зохион байгуулагдсан билээ.

Дэлгэрэнгүй