Төлөвлөгөө

2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2020 оны Авлигын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй
АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

АТҮХ-ийн Эхний хагас жил хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй
2020 Авлигын төлөвлөгөө

2020 Авлигын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АТҮХ-ийн төлөвлөгөө

АТҮХ-ийн төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017 оны 114-р тогтоолын хавсралт)

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УГТЭ-ийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй