Хүний нөөц

ХАБЭА-Н АЖИЛТАН (Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуйч)

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг *

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний эмнэлзүйн болон эмнэлзүйн бус эрсдлээс сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Эмнэлгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа техник, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдүүлэх, галын аюулгүй байдлыг хангуулах, аливаа үйлдвэрлэлийн осол гэмтлийн хэмжээг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, ажлын таатай, эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
А/177 Эмнэлгийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарын аян зохион

А/177 Эмнэлгийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарын аян зохион

Дэлгэрэнгүй
А/174 Цар тахлын үеийн эрсдэл, ажлын ачааллын нэмэгдэл олгох тухай

А/174 Цар тахлын үеийн эрсдэл, ажлын ачааллын нэмэгдэл олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-86 Цалин, илүү цагийн хөлсний төсөв тооцоо, гүйцэтгэлийг нягтлан

А-86 Цалин, илүү цагийн хөлсний төсөв тооцоо, гүйцэтгэлийг нягтлан

Дэлгэрэнгүй
А-82 Ой тэмдэглэх бэлтгэл үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын

А-82 Ой тэмдэглэх бэлтгэл үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын

Дэлгэрэнгүй
А-81 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-81 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-80 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтанд хяналт тавих

А-80 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтанд хяналт тавих

Дэлгэрэнгүй
А-79 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

А-79 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-75 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

А-75 Төгсөлтийн шалгалт авах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-74 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэх ажлын хэсэг томилох тухай

А-74 Хөрөнгийг дансны бүртгэлд бүртгэх ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-73 Сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-73 Сургалтаас чөлөөлөх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-72 Эргэн суралцуулах тухай

А-72 Эргэн суралцуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-68 Журам, гэрээ боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

А-68 Журам, гэрээ боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 

Дэлгэрэнгүй
А-62 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт

А-62 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт

Дэлгэрэнгүй
Зүрх Судасны Төв болон төслийн хэрэгжүүлэх нэгжид Захиргаа, санхүүгийн менежер шалгаруулж авна.

Зүрх судасны төвийн “Удирдлага зохион байгуулалт, дэмжин туслах нэгж” болон “Монгол улсын Зүрх Судасны Үндэсний Төв ба Зүрх судасны тусламж үйлчилгээг уялдуулан сайжруулах нь” МОН/006 төслийн өдөр тутмын бичиг хэрэг, төлөвлөгөө, тайланг боловсруулж төслийн зохицуулагч, эмнэлгийн захиргаанд тасралтгүй дэмжлэг үзүүлэн  захиргаа, санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах мэргэжилтэнг шалгаруулж авна.

Энэ хүрээнд уг ажилтан нь дараах үүрэг, хариуцлагыг хүлээн ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
А-51 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах суралцагчид чөлөө

А-51 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах суралцагчид чөлөө

Дэлгэрэнгүй
А-43 Цагаан сарын амралтын өдрүүд, бүх нийтийн хөл хорионы үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

А-43 Цагаан сарын амралтын өдрүүд, бүх нийтийн хөл хорионы үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
A-38 Тасаг,төвийн дарга эрхлэгчийг албан тушаалд томилох

A-38 Тасаг,төвийн дарга эрхлэгчийг албан тушаалд томилох

Дэлгэрэнгүй
A-37 Бүтэц, үйл ажиллагааны нэгжийн удирдлагын сонгон шалгааруулалтын дүн

A-37 Бүтэц, үйл ажиллагааны нэгжийн удирдлагын сонгон шалгааруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
А-28 Эмнэлэгт коронавируст халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд дайчлагдан ажиллах эмч

А-28 Эмнэлэгт коронавируст халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд дайчлагдан ажиллах эмч

Дэлгэрэнгүй