2017 оны УРИА

Хүний нөөц

ЭДИЙН ЗАСАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Эдийн засагч нь Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн жил бүрийн төсвийн төсөл, төсөөллийг боловсруулах, эдийн засгийн төлөвлөлтийг хийх, худалдан авах ажиллагаатай холбогдсон бүх үйл ажиллагаа, гэрээний гүйцэтгэл, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Эм зүйчийн сонгон шалгаруулалтын дүн

2017.11.27

Дэлгэрэнгүй
АЖИЛТАНД ИЛҮҮ ЦАГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ

АЖИЛТАНД ИЛҮҮ ЦАГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЧӨЛӨӨ АВАХ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ЭДЛЭХ ЖУРАМ

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЧӨЛӨӨ АВАХ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ЭДЛЭХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Яаралтай тусламжийн эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн - 2017.11.15

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ТӨВД АЖИЛЛАХ “МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР” СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Ажлын байрны нэр: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР

Хариуцах ажил үүрэг:

  • Зүрх судасны чиглэлийн телемедициний MnCardio програмд эмч нарын хэрэгцээнд нийцүүлэн зохих хөгжүүлэлтийг хийнэ.

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ-2017.10 сар

Дэлгэрэнгүй
ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ДҮН - 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ДҮН - 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

Дэлгэрэнгүй
АЖИЛТНЫ ДАСАН ЗОХИЦЛЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН

АЖИЛТНЫ ДАСАН ЗОХИЦЛЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН

Дэлгэрэнгүй
АЖЛААС ГАРАХ ҮЕИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

АЖЛААС ГАРАХ ҮЕИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН АВАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.09.15

Дэлгэрэнгүй
Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан ажилд авна.

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний сувилагч ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт: Төв эмнэлгийн  эрчимт эмчилгээний тасгуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Сувилагч ажилд авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт: Төв эмнэлгийн  эрчимт эмчилгээний тасгуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчид асаргаа сувилгааг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2017.07.25

Дэлгэрэнгүй
Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч ажилд авна.

Төв мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасагт мэдээгүйжүүлгийн сувилагч ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ-446 “ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ-446      “ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй