Хүний нөөц

А-131 Үйлдвэрлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах орон тооны бус комисс томилох тухай

А-131 Үйлдвэрлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах орон тооны бус комисс томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-128 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

А-128 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-127 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-127 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-118 хурлын заалны үүдний хэсэг, номын сан, сургалтын өрөөг засварлах, тохижуулах

А-118 хурлын заалны үүдний хэсэг, номын сан, сургалтын өрөөг засварлах, тохижуулах

Дэлгэрэнгүй
А-115 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай

А-115 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-117 Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад мэргэжлийн баг томилон ажиллулах тухай

А-117 Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад мэргэжлийн баг томилон ажиллулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-108 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-108 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-103 ХАБ,ЭАЗөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудыг шинэчлэн батлах тухай

А-103 ХАБ,ЭАЗөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудыг шинэчлэн батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-97 Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай

А-97 Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай 

Дэлгэрэнгүй
А-92 төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-92 төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-88 Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-88 Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-76 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-76 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-73 Цалин хөлсийг шинэчлэн тооцох төлөвлөлтийн төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

А-73 Цалин хөлсийг шинэчлэн тооцох төлөвлөлтийн төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

Дэлгэрэнгүй
А-71 Төгсөлтийн дараах сургалтаас чөлөөлөх

А-71 Төгсөлтийн дараах сургалтаас чөлөөлөх

Дэлгэрэнгүй
А-68 Шилэн данс харуцсан ажилтан томилох

А-68 Шилэн данс харуцсан ажилтан томилох

Дэлгэрэнгүй
А-67 Ой тэмдэглэх тухай ЗСҮТөв

А-67 Ой тэмдэглэх тухай ЗСҮТөв

Дэлгэрэнгүй
А-66 Хариуцлагатай ажилтны зөвөлгөөн

А-66 Хариуцлагатай ажилтны зөвөлгөөн

Дэлгэрэнгүй
А-64 Төгсөлтийн ДЭЗС А.Бадмаараг чөлөөлөх

А-64 Төгсөлтийн ДЭЗС А.Бадмаараг чөлөөлөх

Дэлгэрэнгүй
А-59 Журам боловсруулах тухай О-16 нас ТҮ-гээ

А-59 Журам боловсруулах тухай О-16 нас  ТҮ-гээ

Дэлгэрэнгүй
ХООЛ ЗҮЙЧ ажилд авна

Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан, судалгаа шинжилгээний ажил хийж байсан туршлагатай байх, Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно

Дэлгэрэнгүй