Хүний нөөц

ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

 ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ДОТООД АУДИТОРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ДОТООД АУДИТОРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРДОТООД АУДИТОРЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Тооцооны няглтан бодогч ажилд авна

Тооцооны няглтан бодогч ажилд авна

Мэдрэлийн их эмч /харвалтын чиглэлээр мэргэшсэн/

Мэдрэлийн их эмч /харвалтын чиглэлээр мэргэшсэн/

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын их эмч

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын их эмч

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер ажилд авна

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер ажилд авна

ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНИКЧ ажилд авна

ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНИКЧ ажилд авна

Яаралтай тусламжийн их эмч ажилд авна

Яаралтай тусламжийн их эмч ажилд авна

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын их эмч ажилд авна

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын их эмч ажилд авна 

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын их эмч ажилд авна

УГТЭ-ИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Үйлчилгээний менежер ажилд авна

Үйлчилгээний менежер ажилд авна

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН

БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН