Хүний нөөц

Үйлчилгээний менежер ажилд авна

Үйлчилгээний менежер ажилд авна

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН

БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

Албан тушаалын тодорхойлолтын жагсаалт батлах тухай

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕРИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт

УГТЭ-ийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН” ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2022

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН” ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2022

Цахилгаанчин

Цахилгаанчин ажилд авна

ХАСУМ

ХАСУМ

Хоол зөөгч

Хоол зөөгч ажилд авна

Үйлчлэгч

Үйлчлэгч ажилд авна

Нийтийн эзэмшлийн талбайн үйлчлэгч

Нийтийн эзэмшлийн талбайн үйлчлэгч ажилд авна

Давхар ажил эрхлэлттэй холбогдсон хязгаарлалт

Давхар ажил эрхлэлттэй холбогдсон хязгаарлалт

Эдийн засагч (Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан)

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:
Байгууллагын худалдан авах ажиллагаатай холбогдсон төлөвлөлт, гэрээ байгуулах, дүгнэх, тайлагнах, хяналтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
Эмнэлгийн төсвийн төсөл боловсруулах, эдийн засгийн төлөвлөлтийг хийх
Тендерийн үйл ажиллагааг бүрэн хариуцах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, тайлагнах;
Байгууллагын удирдлага, тасаг нэгжүүдэд санхүүгийн болон эдийн засгийн мэдээллээр хангаж, хамтарч ажиллах;
 

ТАРХВАР СУДЛААЧ ЭМЧ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Халдвараас сэргийлэх хяналтын албанд тархвар судлаач эмчээр (хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа ажилтны оронд түр хугацаагаар) ажиллана.

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

ЗҮРХ СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Зүрх судасны үндэсний төвийн Захиргааны менежер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Зүрх судасны үндэсний төв болон төслийн хэрэгжүүлэх нэгжид ажиллах Захиргааны менежер нь: Зүрх судасны үндэсний төвийн “Удирдлага зохион байгуулалт, дэмжин туслах нэгж” болон “Монгол улсын Зүрх Судлал, Зүрхний мэс засал ба Телемедицин” МОН/007 төслийн өдөр тутмын бичиг хэрэг, төлөвлөгөө, тайланг боловсруулж төслийн зохицуулагч, эмнэлгийн захиргаанд тасралтгүй дэмжлэг үзүүлэн захиргаа, санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана.

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Сонгон шалгаруулалтын үр дүн

ДҮРС ОНОШИЛГООНЫ ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН