Хүний нөөц

Барилгын засалчин

Барилгын засалчин ажид авна.

Дэлгэрэнгүй
Хоол бэлтгэгч

Ажилд авна

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

УГТЭ-ИЙН МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН
 

Дэлгэрэнгүй
А-131 Үйлдвэрлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах орон тооны бус комисс томилох тухай

А-131 Үйлдвэрлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах орон тооны бус комисс томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-128 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

А-128 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг эргэн суралцуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-127 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-127 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-118 хурлын заалны үүдний хэсэг, номын сан, сургалтын өрөөг засварлах, тохижуулах

А-118 хурлын заалны үүдний хэсэг, номын сан, сургалтын өрөөг засварлах, тохижуулах

Дэлгэрэнгүй
А-115 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай

А-115 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-117 Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад мэргэжлийн баг томилон ажиллулах тухай

А-117 Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад мэргэжлийн баг томилон ажиллулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-108 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-108 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-103 ХАБ,ЭАЗөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудыг шинэчлэн батлах тухай

А-103 ХАБ,ЭАЗөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нэгжийн ажилтнуудыг шинэчлэн батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Үйлчлэгч

Үйлчлэгч ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
Мужаан

Мужаан ажилд авна.

 

Дэлгэрэнгүй
А-97 Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай

А-97 Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай 

Дэлгэрэнгүй
А-92 төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-92 төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагчийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

Дэлгэрэнгүй
А-88 Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

А-88 Ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-76 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

А-76 Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагийг сургалтаас чөлөөлөх тухай

Дэлгэрэнгүй
ЗҮРХ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ИРҮҮЛСЭН АЖИЛ ГОРИЛОГЧДЫН ТОВЧ СУДАЛГАА, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ЗҮРХ СУДЛАЛЫН ЭМЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ИРҮҮЛСЭН АЖИЛ ГОРИЛОГЧДЫН ТОВЧ СУДАЛГАА, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дэлгэрэнгүй
А-73 Цалин хөлсийг шинэчлэн тооцох төлөвлөлтийн төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

А-73 Цалин хөлсийг шинэчлэн тооцох төлөвлөлтийн төлөвлөлтийн ажлын хэсэг

Дэлгэрэнгүй
А-71 Төгсөлтийн дараах сургалтаас чөлөөлөх

А-71 Төгсөлтийн дараах сургалтаас чөлөөлөх

Дэлгэрэнгүй