Хүний нөөц

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Дэлгэрэнгүй
Чанарын менежер /дотор/-ийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Чанарын менежер /дотор/-ийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
ЧАНАР ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНД ЭМНЭЛЗҮЙН МЕНЕЖЕР

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг хянаж, үнэлж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн  ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
Сувилагч ажилд авна

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, стандарт, удирдамж, дотоод журмыг мөрдөн ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер ажилд авна

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй байдал, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖЕР

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг хянаж, үнэлж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн  ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Лаборантын сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн 

Дэлгэрэнгүй
Веб админ, график дизайны хариуцсан инженер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Эмнэлгийн цахим хуудас хөгжүүлэлт болон мэдээлэл баяжилт, үйл ажиллагааны эх бэлтгэл, график дизайн хариуцаж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн салбар хорооны 2020 оны төлөвлөгөө

Ёс зүйн салбар хорооны 2020 оны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Дурангийн эмч ажилд авна

Тус эмнэлгийн Дурангийн оношилгоо эмчилгээний тасагт Дурангийн эмч ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцийн менежер

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ЗАР

Улсын  гуравдугаар төв эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус эмнэлгийн Захирлын албан тушаалд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж, шаардлага хангасан, сонирхсон иргэнийг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн маягт -2019

Төрийн албан хаагчийн маягт -2019

Дэлгэрэнгүй
Тогтоол хэрэгжүүлэн цалинд өөрчлөлт оруулах тухай - А/02

Тогтоол хэрэгжүүлэн цалинд өөрчлөлт оруулах тухай - А/02

Дэлгэрэнгүй
Мэдрэлийн мэс заслын их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Мэдрэлийн мэс заслын их эмчийн сул ажлын байранд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай -А/406

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай -А/406

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн салбар хорооны 2019 оны тайлан

Ёс зүйн салбар хорооны 2019 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
2019 оны ил тод байдлын тайлан

2019 оны ил тод байдлын тайлан

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Ангиографийн техникч ажилд авна.

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй