Худалдан авах ажиллагаа

А-50 Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-50 Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-35 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-35 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
А-23 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах-1

А-23 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах-1

Дэлгэрэнгүй
А-21 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-21 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-17 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах тухай-1

А-17 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах тухай-1

Дэлгэрэнгүй
А-266 Тоног төхөөрөмж уравалж оношлуур худалдан авах

А-266 Тоног төхөөрөмж уравалж оношлуур худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
Tender.gov.mn сайтад тавигдсан 2020 оны урилгууд

Tender.gov.mn сайтад тавигдсан 2020 оны урилгууд

Дэлгэрэнгүй
А-244 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-244 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-242 Гэрээг хэсэгчилэн цуцлах тухай

А-242 Гэрээг хэсэгчилэн цуцлах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө актлах тухай А/231

Хөрөнгө актлах тухай А/231

Дэлгэрэнгүй
Зүрх судасны үндэсний төвийн барилгын зураг төсөл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай А/225

Зүрх судасны үндэсний төвийн барилгын зураг төсөл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай А/225

Дэлгэрэнгүй
Амбулторийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эм худалдан авах гэрээ байгуулах тухай А/209

Амбулторийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эм худалдан авах гэрээ байгуулах тухай А/209

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох тухай А/205

Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох тухай А/205

Дэлгэрэнгүй
"Цахим эрүүл мэнд" төслийн PACS систем хүлээн авах, бэлтгэл ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/178

"Цахим эрүүл мэнд" төслийн PACS систем хүлээн авах, бэлтгэл ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/178

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай А/158

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай А/158

Дэлгэрэнгүй
2020 оны төсвийн орлого бүрдүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай А/146

2020 оны төсвийн орлого бүрдүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай А/146

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай а/125

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай а/125

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс худалдан авах

Дэлгэрэнгүй