Худалдан авах ажиллагаа

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл

Дараах объектуудыг түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг нь дараах объектуудыг түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой иргэн, хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Tender.gov.mn сайтад тавигдсан 2023 оны урилгууд

Tender.gov.mn сайтад тавигдсан 2023 оны урилгууд

TENDER.GOV.MN САЙТАД ТАВИГДСАН 2023 ОНЫ ТЕНДЕРИЙН ДҮН

TENDER.GOV.MN САЙТАД ТАВИГДСАН 2023 ОНЫ ТЕНДЕРИЙН ДҮН

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-219 эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-219 эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай 

А-218 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-218 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-197 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-197 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-182 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-182  Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-181 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-181 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-167 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-167 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-155 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-155 Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-146 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-146 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй

А-133 Азийн хөгжлийн банкны ЭМСХХ-5 нэмэлт төслөөр Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлэгдэж буй ангиографийн систем иж бүрдэл хүлээн авах бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай

А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл

А-130 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-129 Эмнэлгийн гаралтай аюултай болон эрсдэлтэй хог хаягдал зайлуулах, тээвэрлэх

А-129 Эмнэлгийн гаралтай аюултай болон эрсдэлтэй хог хаягдал зайлуулах, тээвэрлэх, устгах ажил үйлчилгээг худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-126 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг оношилгооны арга хэмжээнд хэрэглэгдэх

А-126 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг оношилгооны арга хэмжээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оншлуур худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-116 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А-116 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай