Статистик мэдээ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2020 ОНЫ 8 САР СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
2020 оны 7 сар статистик үзүүлэлт

2020 оны 7 сар статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2020 оны эхний хагас жил статистик үзүүлэлт

2020 оны эхний хагас жил статистик үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019 ОНЫ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - 2019 ОНД

ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - 2019 ОНД 

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ II САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2019 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2019 ОНЫ I САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ МЭС ЗАСЛЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 2018 ОНД

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ӨНДӨР ӨРТӨГТЭЙ МЭС ЗАСЛЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 2018 ОНД

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2018 ОНД

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2018 ОНД

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ XI САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ X САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ IX САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ VII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ V САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ V САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ IV САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

2018 ОНЫ IV САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй