Ёс зүй

Ёс зүйн салбар хорооны 2020 оны төлөвлөгөө

Ёс зүйн салбар хорооны 2020 оны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай -А/406

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай -А/406

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн салбар хорооны 2019 оны тайлан

Ёс зүйн салбар хорооны 2019 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ийн Ёс зүйн хорооны 2018 оны тайлан

УГТЭ-ийн Ёс зүйн хорооны 2018 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
УГТЭ-ИЙН ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

УГТЭ-ИЙН ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ-446 “ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ-446      “ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-Г ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн нийт эмч, ажилтнуудын ажлын байранд мөрдөх ёс зүйн код

Эмнэлгийн нийт эмч, ажилтнуудын ажлын байранд мөрдөх ёс зүйн код

Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим батлах тухай

Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-хавсралт

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ-хавсралт

Дэлгэрэнгүй
Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны ажлын байранд мөрдөх нийтлэг журам

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны ажлын байранд мөрдөх нийтлэг журам

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн алдаа, зөрчил бүртгэх тушаал

Ёс зүйн алдаа, зөрчил бүртгэх тушаал

Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын соёл, ил тод байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай

Байгууллагын соёл, ил тод байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай

Дэлгэрэнгүй