Албадууд

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН НЭГДСЭН ТАСАГ

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН СОЁЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

ЭМНЭЛГИЙН СОЁЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Дэлгэрэнгүй
Даатгал бүртгэл мэдээллийн алба

Даатгал бүртгэл мэдээллийн алба

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

Дэлгэрэнгүй
Чанар, дотоод аудитын алба

Чанар, дотоод аудитын алба

Дэлгэрэнгүй
Санхүү бүртгэлийн алба

Санхүү бүртгэлийн алба

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн алба

Мэдээллийн технологийн алба

Дэлгэрэнгүй
СУВИЛАХУЙН АЛБА

СУВИЛАХУЙН АЛБА

Дэлгэрэнгүй
ИНЖЕНЕР ТЕХНИК АЖ АХУЙН АЛБА

ИНЖЕНЕР ТЕХНИК АЖ АХУЙН АЛБА

Дэлгэрэнгүй
Эмзүйн алба

Эмзүйн алба

Department of Pharmacy

Дэлгэрэнгүй