Тушаал, журам

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НОРМ, НОРМАТИВЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ - А/03

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай -А/03

Дэлгэрэнгүй
А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ  үзүүлэх журам батлах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай - Б/294

Дэлгэрэнгүй
Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай - Б/270

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Б/228 тоот "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/228 тоот "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ажиллах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

Дэлгэрэнгүй
А/05 тоот "Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, үнийн жишиг батлах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/05 тоот "Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, үнийн жишиг батлах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/377 тоот "Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг эрчимжүүлэн ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын Б/377 тоот "Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг эрчимжүүлэн ажиллах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/268 тоот "Албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/268 тоот "Албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/103 тоот "Эрүүл мэндийн даатгалыг - Иргэн бүрт"

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/103 тоот "Эрүүл мэндийн даатгалыг - Иргэн бүрт" үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/05 "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх тухай"

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/05 тоот "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх тухай" тушаал

Дэлгэрэнгүй
Өндөр өртөг бүхий зарим тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагаа, тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт тавих журам

Өндөр өртөг бүхий зарим тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагаа, тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт тавих журам

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх поликлиникийн үйл ажиллагааны журам

Зөвлөх поликлиникийн үйл ажиллагааны журам

Дэлгэрэнгүй
2015 он - Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай

2015 он - Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Тусламж үйлчилгээний үнийн жишиг мөрдөн ажиллах тухай

Тусламж үйлчилгээний үнийн жишиг мөрдөн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
Иргэд хүлээн авах журам

Иргэд хүлээн авах журам

Дэлгэрэнгүй
Тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай

Тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт шинэчлэх тухай

Жагсаалт шинэчлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл Мэндийн Даатгалын тухай хууль

Эрүүл Мэндийн Даатгалын тухай хууль

Дэлгэрэнгүй
Дархлаажуулалтын тухай хууль

Дархлаажуулалтын тухай хууль

Дэлгэрэнгүй