2019 оны УРИА

Тушаал, журам

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

Дэлгэрэнгүй
Өндөр өртөг бүхий зарим тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагаа, тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт тавих журам

Өндөр өртөг бүхий зарим тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагаа, тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт тавих журам

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх поликлиникийн үйл ажиллагааны журам

Зөвлөх поликлиникийн үйл ажиллагааны журам

Дэлгэрэнгүй
2015 он - Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай

2015 он - Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Тусламж үйлчилгээний үнийн жишиг мөрдөн ажиллах тухай

Тусламж үйлчилгээний үнийн жишиг мөрдөн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
Иргэд хүлээн авах журам

Иргэд хүлээн авах журам

Дэлгэрэнгүй
Тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай

Тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт шинэчлэх тухай

Жагсаалт шинэчлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл Мэндийн Даатгалын тухай хууль

Эрүүл Мэндийн Даатгалын тухай хууль

Дэлгэрэнгүй
Дархлаажуулалтын тухай хууль

Дархлаажуулалтын тухай хууль

Дэлгэрэнгүй
Ариун цэврийн тухай хууль

Ариун цэврийн тухай хууль

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл Мэндийн хууль

Эрүүл Мэндийн хууль

Дэлгэрэнгүй