Тушаал, журам

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

Урологийн тасгийг шинээр ажиллуулах тухай А/216

Урологийн тасгийг шинээр ажиллуулах тухай А/216

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай А/186

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай А/186

Аж ахуй, хангамж үйлчилгээний албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, үйл ажиллагааны баримтлах зарчмыг батлах тухай А/181

Аж ахуй, хангамж үйлчилгээний албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, үйл ажиллагааны баримтлах зарчмыг батлах тухай А/181

Хүүхдийн зүрх, судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/174

Хүүхдийн зүрх, судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/174

Яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагааны журам, заавар батлах тухай А/149

Яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагааны журам, заавар батлах тухай А/149

Хугацаат үүрэг даалгавар өгөх тухай А/129

Хугацаат үүрэг даалгавар өгөх тухай А/129

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай А/123

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай А/123

Дэмжин туслах сарын аян - A/122

Дэмжин туслах сарын аян - A/122

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НОРМ, НОРМАТИВЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ - А/03

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай -А/03

А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ  үзүүлэх журам батлах" тухай тушаал

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай - Б/294

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай - Б/270

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Б/228 тоот "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/228 тоот "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ажиллах" тухай тушаал

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

А/05 тоот "Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, үнийн жишиг батлах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/05 тоот "Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, үнийн жишиг батлах" тухай тушаал

Б/377 тоот "Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг эрчимжүүлэн ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын Б/377 тоот "Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг эрчимжүүлэн ажиллах" тухай тушаал

Б/268 тоот "Албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/268 тоот "Албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах" тухай тушаал