Тушаал, журам

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

А141 Төлбөртэй туслаамж үйлчилгээний тушаал

Дэлгэрэнгүй
Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

2021-оны Иргэдээс ирсэн өргөдөл, санал хүсэлт, гомдол, талархалын тайлан

Дэлгэрэнгүй
Урологийн тасгийг шинээр ажиллуулах тухай А/216

Урологийн тасгийг шинээр ажиллуулах тухай А/216

Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай А/186

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийг дэмжих, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай А/186

Дэлгэрэнгүй
Аж ахуй, хангамж үйлчилгээний албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, үйл ажиллагааны баримтлах зарчмыг батлах тухай А/181

Аж ахуй, хангамж үйлчилгээний албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, үйл ажиллагааны баримтлах зарчмыг батлах тухай А/181

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн зүрх, судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/174

Хүүхдийн зүрх, судасны мэс заслын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/174

Дэлгэрэнгүй
Яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагааны журам, заавар батлах тухай А/149

Яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагааны журам, заавар батлах тухай А/149

Дэлгэрэнгүй
Хугацаат үүрэг даалгавар өгөх тухай А/129

Хугацаат үүрэг даалгавар өгөх тухай А/129

Дэлгэрэнгүй
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай А/123

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай А/123

Дэлгэрэнгүй
Дэмжин туслах сарын аян - A/122

Дэмжин туслах сарын аян - A/122

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НОРМ, НОРМАТИВЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ - А/03

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний норм, нормативыг шинэчлэн батлах тухай -А/03

Дэлгэрэнгүй
А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/22 тоот "Мэс заслын тусламж үйлчилгээ  үзүүлэх журам батлах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх аян зохион байгуулах тухай - Б/294

Дэлгэрэнгүй
Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай - Б/270

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Б/228 тоот "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/228 тоот "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ажиллах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам

Дэлгэрэнгүй
А/05 тоот "Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, үнийн жишиг батлах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/05 тоот "Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, үнийн жишиг батлах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/377 тоот "Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг эрчимжүүлэн ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын Б/377 тоот "Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг эрчимжүүлэн ажиллах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/268 тоот "Албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах" тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/268 тоот "Албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй