Тайлан, тушаал, журам

А-43 Цагаан сарын амралтын өдрүүд, бүх нийтийн хөл хорионы үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

А-43 Цагаан сарын амралтын өдрүүд, бүх нийтийн хөл хорионы үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

A-38 Тасаг,төвийн дарга эрхлэгчийг албан тушаалд томилох

A-38 Тасаг,төвийн дарга эрхлэгчийг албан тушаалд томилох

A-37 Бүтэц, үйл ажиллагааны нэгжийн удирдлагын сонгон шалгааруулалтын дүн

A-37 Бүтэц, үйл ажиллагааны нэгжийн удирдлагын сонгон шалгааруулалтын дүн

А-28 Эмнэлэгт коронавируст халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд дайчлагдан ажиллах эмч

А-28 Эмнэлэгт коронавируст халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд дайчлагдан ажиллах эмч

А-19 Төгсөлийн шалгалт авах тухай-1

А-19 Төгсөлийн шалгалт авах тухай-1

А-248 Сургалтын чөлөө олгох

А-248 Сургалтын чөлөө олгох

А-249 Төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл батлах тухай

А-249 Төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл батлах тухай

А-236 ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

А-236 ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай А/229

Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай А/229

Тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх хүний бүрэлдэхүүн томилох тухай А/230

Тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх хүний бүрэлдэхүүн томилох тухай А/230

2020-2021 оны хичээлийн жилд УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагч эмч нарт чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

2020-2021 оны хичээлийн жилд УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагч эмч нарт чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

Орон нутагч томилолтоор ажиллуулах тухай А/196

Орон нутагч томилолтоор ажиллуулах тухай А/196

Захиргаа, хүний нөөцийн албыг шинэчлэн зохион байгуулан ажлуулах тухай А/179

Захиргаа, хүний нөөцийн албыг шинэчлэн зохион байгуулан ажлуулах тухай А/179

Сонгон шалгаруулалт явуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/182

Сонгон шалгаруулалт явуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/182

Үндэсний их баяр наадмын нийтээр амрах өдрүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай А/148

Үндэсний их баяр наадмын нийтээр амрах өдрүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай А/148

Эрсдэлийн удирдлагын багийн шинэчлэн томилох тухай А/145

Эрсдэлийн удирдлагын багийн шинэчлэн томилох тухай А/145

Хүний нөөц, нийгмийн хамгааллын нэгдсэн судалгааны сан бий болгох тухай А/143

Хүний нөөц, нийгмийн хамгааллын нэгдсэн судалгааны сан бий болгох тухай А/143

Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалт удирдсан сургагч багшид цалин олгох тухай А/128

Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалт удирдсан сургагч багшид цалин олгох тухай А/128

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Төрийн албан хаагчийн маягт -2019

Төрийн албан хаагчийн маягт -2019