Тайлан, тушаал, журам

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн маягт -2019

Төрийн албан хаагчийн маягт -2019

Дэлгэрэнгүй
Тогтоол хэрэгжүүлэн цалинд өөрчлөлт оруулах тухай - А/02

Тогтоол хэрэгжүүлэн цалинд өөрчлөлт оруулах тухай - А/02

Дэлгэрэнгүй
2019 оны ил тод байдлын тайлан

2019 оны ил тод байдлын тайлан

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН III УЛИРАЛ

III Улирлын байдлаар

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай

Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай - А/14

Дэлгэрэнгүй
Б/82 тоот "Эмч мэргэжилтний нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/82 тоот "Эмч мэргэжилтний нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн хүний нөөцийн 2018 оны тайлан

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн хүний нөөцийн 2018 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Дэлгэрэнгүй
"Нэгийн араас нэг" эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний залгамж халаа хөтөлбөр батлах тухай -А/22

"Нэгийн араас нэг" эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний залгамж халаа хөтөлбөр батлах тухай -А/22

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжил хөтөлбөр батлах тухай - А/23

Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжил хөтөлбөр батлах тухай - А/23

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн мэргэжилтэн чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр батлах тухай -А/24

Эмнэлгийн мэргэжилтэн чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр батлах тухай -А/24

Дэлгэрэнгүй
Б/165 тоот "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/165 тоот "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
"Эмч хүн жаргалын ээж" нийгмийн хамгааллын бичил хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/165 тоот Байгууллагын 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх "Эмч хүн жаргалын ээж" нийгмийн хамгааллын бичил хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
АЖИЛТАНД ИЛҮҮ ЦАГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ

АЖИЛТАНД ИЛҮҮ ЦАГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЧӨЛӨӨ АВАХ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ЭДЛЭХ ЖУРАМ

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЧӨЛӨӨ АВАХ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ЭДЛЭХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ДҮН - 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ДҮН - 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ

Дэлгэрэнгүй