Тайлан, тушаал, журам

Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай А/229

Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай А/229

Тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх хүний бүрэлдэхүүн томилох тухай А/230

Тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх хүний бүрэлдэхүүн томилох тухай А/230

2020-2021 оны хичээлийн жилд УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагч эмч нарт чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

2020-2021 оны хичээлийн жилд УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтанд суралцагч эмч нарт чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

Орон нутагч томилолтоор ажиллуулах тухай А/196

Орон нутагч томилолтоор ажиллуулах тухай А/196

Захиргаа, хүний нөөцийн албыг шинэчлэн зохион байгуулан ажлуулах тухай А/179

Захиргаа, хүний нөөцийн албыг шинэчлэн зохион байгуулан ажлуулах тухай А/179

Сонгон шалгаруулалт явуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/182

Сонгон шалгаруулалт явуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/182

Үндэсний их баяр наадмын нийтээр амрах өдрүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай А/148

Үндэсний их баяр наадмын нийтээр амрах өдрүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай А/148

Эрсдэлийн удирдлагын багийн шинэчлэн томилох тухай А/145

Эрсдэлийн удирдлагын багийн шинэчлэн томилох тухай А/145

Хүний нөөц, нийгмийн хамгааллын нэгдсэн судалгааны сан бий болгох тухай А/143

Хүний нөөц, нийгмийн хамгааллын нэгдсэн судалгааны сан бий болгох тухай А/143

Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалт удирдсан сургагч багшид цалин олгох тухай А/128

Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалт удирдсан сургагч багшид цалин олгох тухай А/128

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай - А/80

Төрийн албан хаагчийн маягт -2019

Төрийн албан хаагчийн маягт -2019

Тогтоол хэрэгжүүлэн цалинд өөрчлөлт оруулах тухай - А/02

Тогтоол хэрэгжүүлэн цалинд өөрчлөлт оруулах тухай - А/02

2019 оны ил тод байдлын тайлан

2019 оны ил тод байдлын тайлан

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН III УЛИРАЛ

III Улирлын байдлаар

Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай

Эмнэлгийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай - А/14

Б/82 тоот "Эмч мэргэжилтний нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/82 тоот "Эмч мэргэжилтний нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах тухай

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн хүний нөөцийн 2018 оны тайлан

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн хүний нөөцийн 2018 оны тайлан

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Ажилтан сонгон шалгаруулах журам