Тайлан

Зүрхний төв МОН/006 төслийн 2019 оны тайлан

Зүрхний төв МОН/006 төслийн 2019 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ АНХ УДАА

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ АНХ УДАА

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 10 БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 10 БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ

Дэлгэрэнгүй
ТАРХИНЫ ХАРВАЛТ, ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 5 ЖИЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ТАРХИНЫ ХАРВАЛТ, ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 5 ЖИЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

Дэлгэрэнгүй
2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

Дэлгэрэнгүй
2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2015 оны үйл ажиллагааны тайлан Powerpoint хэлбэрээр

Дэлгэрэнгүй
2014 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж

2014 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй