Тайлан

2022 оны гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтнүүд

2022 оны гадаад оронд сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтнүүд

УГТЭ-д хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн тайлан

УГТЭ-д хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн тайлан

Санал, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан - 2022

Санал, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан - 2022

Зүрхний төв МОН/006 төслийн 2019 оны тайлан

Зүрхний төв МОН/006 төслийн 2019 оны тайлан

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ АНХ УДАА

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ АНХ УДАА

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 10 БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 10 БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2019 ОНЫ ТАЙЛАН

2019 оны тайлан

ТАРХИНЫ ХАРВАЛТ, ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 5 ЖИЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ТАРХИНЫ ХАРВАЛТ, ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 5 ЖИЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2017 оны хагас жилийн тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2016 оны тайлан /Powerpoint хэлбэрээр/

2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2015 оны үйл ажиллагааны тайлан Powerpoint хэлбэрээр

2014 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж

2014 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж