2017 оны УРИА

Талархал

ТАЛАРХАЛ

Г.БАДАМЦЭЦЭГ ЭРХЛЭГЧТЭЙ ЗӨВЛӨХ ПОЛИКЛИНИКИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ХАРВАЛТЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД, АОЭТ-ИЙН ИХ ЭМЧ БААТАРЖАН, ГАНБААТАР НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

АМБУЛАТОРИЙН БООЛТЫН СУВИЛАГЧ А.МӨНХТУНГАЛАГ, Д.ЗАГДАА НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХ СУДАСНЫ МЭС ЗАСЛЫН БАГ ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШИГНЫ ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

БДШЭСТ-ИЙН ИХ ЭМЧ ОЮУНГЭРЭЛ, МӨНХЗУЛ

УЭСТ-ИЙН ИХ ЭМЧ ЭНХЦЭЦЭГ, ЖАВЗАН-ОРЛОМ НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЦАХИМ БҮРТГЭГЧ ЭНХЦЭЦЭГ-Т

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

НҮДНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДОТРЫН 11-Р ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН СУВИЛАГЧ НАРАНЦЭЦЭГ ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ Д.ЭНХБОЛД, С.АЛТАН-ОЧИР НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШИГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ ЛОЧИН ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

НҮДНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШИГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй