2017 оны УРИА

Талархал

ТАЛАРХАЛ

ТАЛАРХАЛ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ А ХЭСГИЙН ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ ЦЭРЭНЛХАМД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

АНГИОГРАФИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ ИХ ЭМЧ Ц.ДАМДИНСҮРЭН ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ИХ ЭМЧ ЦЭЦЭГЭЭ, ДУЛАМ, ТУУЛ БОЛОН СУВИЛАГЧ НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ММЗТ-ЫН ИХ ЭМЧ ЭНХБОЛД АХЛАГЧТАЙ ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

АНГИОГРАФИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ, ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ, ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ, ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТАСАГ, АНГИОГРАФИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОН, ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТАСАГ, МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ХАРВАЛТЫН ТАСГИЙН Г.БАЙГАЛМАА ЭМЧТЭЙ ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДААТГАЛ БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ АХЛАХ ЦАХИМ БҮРТГЭГЧ Ч.УНДРАХ ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШИГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗӨВЛӨХ ПОЛИКЛИНИКИЙН №242 ИХ ЭМЧ, ТОГООЧ ТҮВШИНБАЯР НАРТ

Дэлгэрэнгүй