2017 оны УРИА

Талархал

ТАЛАРХАЛ

ХАРВАЛТЫН ТАСГИЙН Г.БАЙГАЛМАА ЭМЧТЭЙ ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДААТГАЛ БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ АХЛАХ ЦАХИМ БҮРТГЭГЧ Ч.УНДРАХ ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШИГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗӨВЛӨХ ПОЛИКЛИНИКИЙН №242 ИХ ЭМЧ, ТОГООЧ ТҮВШИНБАЯР НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШГИ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД, ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ ОЮУНЧИМЭГ НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ МӨНХМӨРӨНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

Г.БАДАМЦЭЦЭГ ЭРХЛЭГЧТЭЙ ЗӨВЛӨХ ПОЛИКЛИНИКИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ХАРВАЛТЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД, АОЭТ-ИЙН ИХ ЭМЧ БААТАРЖАН, ГАНБААТАР НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

АМБУЛАТОРИЙН БООЛТЫН СУВИЛАГЧ А.МӨНХТУНГАЛАГ, Д.ЗАГДАА НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХ СУДАСНЫ МЭС ЗАСЛЫН БАГ ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй