2017 оны УРИА

Талархал

ТАЛАРХАЛ

ДҮРСЛЭЛ ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ТЕХНИКЧ Д.ЗУМБАН ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ХАРВАЛТЫН ТАСАГ, АНГИОГРАФИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ Р.ГАНБААТАР, ЗҮРХ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ НАРАНЦАЦРАЛТ НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДҮРСЛЭЛ ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ТЕХНИКЧ-Д

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ БОЛОР-Т

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ ЭНХСАЙХАН, ЭНХ-АМГАЛАН БОЛОН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

БӨӨР ДОТООД ШҮҮРЛИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ, МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСАГ, УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ, ДОТРЫН 11-Р ТАСАГ, СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ТАЛАРХАЛ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ А ХЭСГИЙН ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ ЦЭРЭНЛХАМД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

АНГИОГРАФИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ ИХ ЭМЧ Ц.ДАМДИНСҮРЭН ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ИХ ЭМЧ ЦЭЦЭГЭЭ, ДУЛАМ, ТУУЛ БОЛОН СУВИЛАГЧ НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ММЗТ-ЫН ИХ ЭМЧ ЭНХБОЛД АХЛАГЧТАЙ ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

АНГИОГРАФИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ, ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ, ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ, ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТАСАГ, АНГИОГРАФИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОН, ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТАСАГ, МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй