Талархал

Талархал

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын тасгийн хамт олонд

Талархал

Бөөр диализ дотоод шүүрлийн тасгийн хамт олонд

Талархал

Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн хамт олонд

Талархал

Зөвлөх поликлиникийн хамт олонд

Талархал

Уламжлалт эмчилгээний тасгийн хамт олонд

Талархал

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн ерөнхий эмчилгээний тасгийн хамт олонд 

Талархал

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын хамт олонд

Талархал

Харвалтын тасгийн хамт олонд

Талархал

Харвалтын тасгийн хамт олонд

Талархал

Мэдрэл судлалын тасгийн хамт олонд 

Талархал

Ерөнхий мэс заслын хамт олонд

Талархал

Уушги судлалын тасгийн хамт олонд

Талархал

Нүдний мэс заслын хамт олонд

Талархал

Зүрх судлалын тасгийн хамт олонд

Талархал

Зүрхний мэс заслын тасгийн хамт 

Талархал

Зүрх судлалын тасгийн хамт олонд

Талархал

Чих хамар хоолойн тасгийн хамт олонд 

Талархал

Мэдрэл судлалын тасгийн хамт олонд

Талархал

Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн хамт олонд

Талархал

Зүрхний хэм судлалын төвийн хамт олонд