2017 оны УРИА

Талархал

ТАЛАРХАЛ

НҮДНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДОТРЫН 11-Р ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН СУВИЛАГЧ НАРАНЦЭЦЭГ ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ Д.ЭНХБОЛД, С.АЛТАН-ОЧИР НАРТ

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШИГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЭМЧ ЛОЧИН ТАНАА

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

МЭДРЭЛ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

НҮДНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УУШИГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

Ж.Бямбаагийн гэр бүл үр хүүхдүүдээс

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

УЭСТ-ийн их эмч Оюунчимэг, СЗЭТ-ийн их эмч Даваажав нарт

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЗҮРХ СУДАСНЫ ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ДОТРЫН 11-Р ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Чих хамар, хоолойн мэс заслын тасгийн эмч, сувилагч нарт талархал илэрхийлье.

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Чих хамар, хоолойн мэс заслын тасгийн эмч, сувилагч нарт талархал илэрхийлье.

Дэлгэрэнгүй
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн захиргаанд

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн захиргаанд

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ХАМТ ОЛОНД

Дэлгэрэнгүй
ТАЛАРХАЛ

Ерөнхий захиргаа чанарын алба Өнөрсайхан эмчид

Дэлгэрэнгүй