Тушаал, журам

А257 шинэ ажилтан сонгон шагаруулах журам батлах тухай

А257 шинэ ажилтан сонгон шагаруулах журам батлах тухай

А-264 Чиглүүлэх сургалтын удирдамж, хөтөлбөр батлах тухай

А-264 Чиглүүлэх сургалтын удирдамж, хөтөлбөр батлах тухай

А-261 Эмнэлгийн хуваарьт орыг тасаг нэгжид хуваарилан ажиллуулах тухай

А-261 Эмнэлгийн хуваарьт орыг тасаг нэгжид хуваарилан ажиллуулах тухай

А-256 2022-2024 оны хичээлийн жилийн УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтын Чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

А-256 2022-2024 оны хичээлийн жилийн УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтын Чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

А-252 Зарим_эмийн_хэрэглээнд_хяналт_тавих

А-252 Зарим_эмийн_хэрэглээнд_хяналт_тавих

А-250 Баян-Өлгий, Завхан аймагт томилолтоор ажиллуулах тухай

А-250 Баян-Өлгий, Завхан аймагт томилолтоор ажиллуулах тухай 

А-245 Зарим эмийг хэрэглэхтэй холбоотой зохион байгуулалт хяналтыг эрс сайжруулах тухай

А-245 Зарим эмийг хэрэглэхтэй холбоотой зохион байгуулалт хяналтыг эрс сайжруулах тухай 

А-244 Нянгийн эсрэг болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн хэрэглээний хяналтыг сайжруулах тухай

А-244 Нянгийн эсрэг болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн хэрэглээний хяналтыг сайжруулах тухай  

А-236 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх тухай

А-236 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх тухай

А-235 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Эмч нар)

А-235 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Эмч нар)

А-233 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Сувилагч)

А-233 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Сувилагч)

А-232 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001 2016 стандарт, хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А-232 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001 2016 стандарт, хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 

А-220 Зарим тасаг, нэгжийн ажил эхлэх цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

А-220 Зарим тасаг, нэгжийн ажил эхлэх цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 

А-216 Эмчилгээний чанарын хяналтын багуудын хурал зохион байгуулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай

А-216 Эмчилгээний чанарын хяналтын багуудын хурал зохион байгуулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай

А-215 Коронавируст халдвартай иргэдийг түр тусгаарлан эмчлэх ор дэлгэх тухай

А-215 Коронавируст халдвартай иргэдийг түр тусгаарлан эмчлэх ор дэлгэх тухай

А-213 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (9 сарын 1-ны чөлөө)

А-213 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (9 сарын 1-ны чөлөө)

А-212 Эмнэлгийн ажилтнууд коронавирусын халдварт өртөхөөс сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай

А-212 Эмнэлгийн ажилтнууд коронавирусын халдварт өртөхөөс сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай

А-208_Орон_нутагт_томилолтоор_ажиллах_тухай

А-208_Орон_нутагт_томилолтоор_ажиллах_тухай

А-202_Албан_шаардлага_хэрэгжүүлэх_тухай

А-202_Албан_шаардлага_хэрэгжүүлэх_тухай

А-200 Коронавирусын халдвартай тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх өрөө, ор ажиллуулах тухай

А-200 Коронавирусын халдвартай тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх өрөө, ор ажиллуулах тухай