2019 оны УРИА

Тушаал, журам

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын их хурлын байнгын хорооны тогтоол

"Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хөдгөлөх журам батлах тухай" 2012 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Менингококкт халдвараас сэргийлэх арга хэмцээг эрчимжүүлэх тухай

Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй
1 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

1 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Дэлгэрэнгүй
Өндөр өртөг бүхий зарим тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагаа, тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт тавих журам

Өндөр өртөг бүхий зарим тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагаа, тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт тавих журам

Дэлгэрэнгүй
САХИЛГА, ДЭГ ЖУРАМ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

САХИЛГА, ДЭГ ЖУРАМ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй
ЭМСЯ - Үнэлгээний тайлан хүргүүлэх тухай

ЭМСЯ - Үнэлгээний тайлан хүргүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газраас Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Авлигатай тэмцэх газраас Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Сахилга, дэг журам, үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай

Сахилга, дэг журам, үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай

Дэлгэрэнгүй
ЭМСЯ-ны дүгнэлт зөвлөмж хүргүүлэх тухай

ЭМСЯ-ны дүгнэлт зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
2015.10.26-ны Авлигатай Тэмцэх Газрын №01/6762 тоот зөрчлийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай зөвлөмж

2015.10.26-ны Авлигатай Тэмцэх Газрын №01/6762 тоот зөрчлийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Зуны цагийн тоололд шилжүүлэх тухай шийдвэр гарчээ

Засгийн газрын 2015 оны 3-р сарын 9-ний өдрийн 82 тоот тогтоолын дагуу жил бүрийн гуравдугаар сарын сүүлийн долоо хоногийн баасан гаригаас бямба гаригт шилжих шөнийн 02.00 цагаас эхлэн есдүгээр сарын сүүлийн долоо хоногийн баасан гаригаас бямба гаригт шилжих шөнийн 00 цаг хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цагийн тооллыг нэг цагаар урагшлуулан ажил, үйлчилгээний эхлэх цагийн хуваарийг хэвээр мөрдөж байхаар тогтоожээ.

Дэлгэрэнгүй