Тушаал, журам

Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

Эмчлүүлэгчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай 

Аудитын зөвлөмж хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Аудитын зөвлөмж хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Зөвлөх эмчийн нэрсийг шинэчлэн батлах тухай

Зөвлөх эмчийн нэрсийг шинэчлэн батлах тухай

2023 оныг " Хувь ажилтны хариуцлага, хамт олны оролцоог дээшлүүлэх жил" болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төвлөлөгөөг батлах тухай

2023 оныг " Хувь ажилтны хариуцлага, хамт олны оролцоог дээшлүүлэх жил" болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төвлөлөгөөг батлах тухай 

А-295 тоот Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээ хийх журам

А-295 тоот Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээ хийх журам

А257 шинэ ажилтан сонгон шагаруулах журам батлах тухай

А257 шинэ ажилтан сонгон шагаруулах журам батлах тухай

А-264 Чиглүүлэх сургалтын удирдамж, хөтөлбөр батлах тухай

А-264 Чиглүүлэх сургалтын удирдамж, хөтөлбөр батлах тухай

А-261 Эмнэлгийн хуваарьт орыг тасаг нэгжид хуваарилан ажиллуулах тухай

А-261 Эмнэлгийн хуваарьт орыг тасаг нэгжид хуваарилан ажиллуулах тухай

А-256 2022-2024 оны хичээлийн жилийн УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтын Чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

А-256 2022-2024 оны хичээлийн жилийн УГТЭ-ийн төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтын Чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай

А-252 Зарим_эмийн_хэрэглээнд_хяналт_тавих

А-252 Зарим_эмийн_хэрэглээнд_хяналт_тавих

А-250 Баян-Өлгий, Завхан аймагт томилолтоор ажиллуулах тухай

А-250 Баян-Өлгий, Завхан аймагт томилолтоор ажиллуулах тухай 

А-245 Зарим эмийг хэрэглэхтэй холбоотой зохион байгуулалт хяналтыг эрс сайжруулах тухай

А-245 Зарим эмийг хэрэглэхтэй холбоотой зохион байгуулалт хяналтыг эрс сайжруулах тухай 

А-244 Нянгийн эсрэг болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн хэрэглээний хяналтыг сайжруулах тухай

А-244 Нянгийн эсрэг болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн хэрэглээний хяналтыг сайжруулах тухай  

А-236 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх тухай

А-236 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх тухай

А-235 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Эмч нар)

А-235 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Эмч нар)

А-233 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Сувилагч)

А-233 Орон нутагт томилолтоор ажиллуулах тухай (Сувилагч)

А-232 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001 2016 стандарт, хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А-232 Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001 2016 стандарт, хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 

А-220 Зарим тасаг, нэгжийн ажил эхлэх цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

А-220 Зарим тасаг, нэгжийн ажил эхлэх цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 

А-216 Эмчилгээний чанарын хяналтын багуудын хурал зохион байгуулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай

А-216 Эмчилгээний чанарын хяналтын багуудын хурал зохион байгуулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай

А-215 Коронавируст халдвартай иргэдийг түр тусгаарлан эмчлэх ор дэлгэх тухай

А-215 Коронавируст халдвартай иргэдийг түр тусгаарлан эмчлэх ор дэлгэх тухай