2019 оны УРИА

Тушаал, журам

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн танхимыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай - Б/516

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн танхимыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай - Б/516

Дэлгэрэнгүй
Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай - А/29

Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай - А/29

Дэлгэрэнгүй
Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/485

Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/485

Дэлгэрэнгүй
Сэтгэл ханамжийн судалгааг явуулах тухай - Б/484

Сэтгэл ханамжийн судалгааг явуулах тухай - Б/484

Дэлгэрэнгүй
2019-2020 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн дараах үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай - Б/481

2019-2020 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн дараах үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах тухай - Б/481

Дэлгэрэнгүй
Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/468

Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/468

Дэлгэрэнгүй
Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/462

Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тухай - Б/462

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах - А/27

Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах - А/27

Дэлгэрэнгүй
Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай А/26

Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай А/26

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/334

Эрүүл мэндийн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай - Б/334

Дэлгэрэнгүй
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг томилох тухай - Б/288

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг томилох тухай - Б/288

Дэлгэрэнгүй
Албан бичгийн индекс батлах тухай - Б/275

Албан бичгийн индекс батлах тухай - Б/275

Дэлгэрэнгүй
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн анхдугаар хуралдааны зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай - Б/273

Дэлгэрэнгүй
Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/165 тоот "Эмнэлгийн 65 жилийн ойн түүхэн товхимол" гаргах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/165 тоот "Эмнэлгийн 65 жилийн ойн түүхэн товхимол" гаргах тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/129 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/129 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Б/88 тоот "Эрүүл мэнд -8/20 зорилт"-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/88 тоот "Эрүүл мэнд -8/20 зорилт"-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
А/01 тоот 2019 оныг "Хариуцлага-Хандлага-Ёс зүйн жил" болгон зарлах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/01 тоот 2019 оныг "Хариуцлага-Хандлага-Ёс зүйн жил" болгон зарлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Б/324 тоот "Нийгмийн баталгааг хангах нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/324 тоот "Нийгмийн баталгааг хангах нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/285 тоот "Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян-2018"-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/285 тоот "Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян-2018"-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй