2019 оны УРИА

Тушаал, журам

Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/185 тоот "2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/165 тоот "Эмнэлгийн 65 жилийн ойн түүхэн товхимол" гаргах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/165 тоот "Эмнэлгийн 65 жилийн ойн түүхэн товхимол" гаргах тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/129 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/129 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян"-ыг зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Б/88 тоот "Эрүүл мэнд -8/20 зорилт"-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны Б/88 тоот "Эрүүл мэнд -8/20 зорилт"-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
А/01 тоот 2019 оныг "Хариуцлага-Хандлага-Ёс зүйн жил" болгон зарлах тухай

Эмнэлгийн даргын 2019 оны А/01 тоот 2019 оныг "Хариуцлага-Хандлага-Ёс зүйн жил" болгон зарлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Б/324 тоот "Нийгмийн баталгааг хангах нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/324 тоот "Нийгмийн баталгааг хангах нэрэмжит сар"-ын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/285 тоот "Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян-2018"-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/285 тоот "Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян-2018"-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/269 тоот "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх" тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/269 тоот "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх" тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/193 тоот "Эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр" батлах тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/193 тоот "Эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр" батлах тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Б/136 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян" зохион байгуулах тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/136 тоот "Эмнэлгийн удирдлагын нээлттэй сарын аян" зохион байгуулах тухай тушаал

Дэлгэрэнгүй
Бэлтгэл ажлыг хангах тухай Б/06

Эмнэлгийн даргын 2018 оны Б/06 тоот "Бэлтгэл ажлыг хангах тухай" тушаал

Дэлгэрэнгүй
А/01 Тоот 2018 оныг "Сахилга хариуцлагын жил" болгон зарлан ажиллах тухай

Эмнэлгийн даргын 2018 оны А/01 Тоот 2018 оныг "Сахилга хариуцлагын жил" болгон зарлан ажиллах тухай

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ДУГААР 51

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ГАРГАСАН НОМ ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын их хурлын байнгын хорооны тогтоол

"Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хөдгөлөх журам батлах тухай" 2012 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Менингококкт халдвараас сэргийлэх арга хэмцээг эрчимжүүлэх тухай

Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй