2019 оны УРИА

Цагийн хуваарь

Цагийн хуваарь

АЖЛЫН ЦАГ

Эмнэлгийн захиргаа
Даваа-Баасан 0820-1720
Амбулаторын үзлэг:
Даваа-Бямба 0820-2000
Цахим бүртгэл
Даваа-Баасан 0820-1600
II ээлжийн цахим бүртгэл
Даваа-Бямба 1500-2000
Дүрслэл оношилгооны тасаг /Рентген, КТГ/
Даваа-Баасан 0820-1330
Эмчийн үзлэгийн захиалга авах утас: 7704-6666 (2)
Даваа-Баасан 1300-1600
Үйлчлүүлэгчийн санал, гомдол хүлээн авах утас: 7704-6666 (3)
Даваа-Баасан 0820-1620