Тушаал, журам

А-83 Өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн

А-83 Өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн

А-78 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-78 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-71 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ

А-71 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ

А-64 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай АЙ ТИ ЗОН ХХК

А-64 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай АЙ ТИ ЗОН ХХК

А-59 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Пролианс

А-59 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Пролианс

A-56 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Сод монгол

A-56 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Сод монгол

А-50 Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-50 Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-35 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-35 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-23 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах-1

А-23 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах-1

А-21 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-21 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-17 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах тухай-1

А-17 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах тухай-1

А-266 Тоног төхөөрөмж уравалж оношлуур худалдан авах

А-266 Тоног төхөөрөмж уравалж оношлуур худалдан авах

А-244 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-244 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-242 Гэрээг хэсэгчилэн цуцлах тухай

А-242 Гэрээг хэсэгчилэн цуцлах тухай

А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Хөрөнгө актлах тухай А/231

Хөрөнгө актлах тухай А/231

Зүрх судасны үндэсний төвийн барилгын зураг төсөл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай А/225

Зүрх судасны үндэсний төвийн барилгын зураг төсөл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай А/225

Амбулторийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эм худалдан авах гэрээ байгуулах тухай А/209

Амбулторийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эм худалдан авах гэрээ байгуулах тухай А/209

Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох тухай А/205

Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох тухай А/205

"Цахим эрүүл мэнд" төслийн PACS систем хүлээн авах, бэлтгэл ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/178

"Цахим эрүүл мэнд" төслийн PACS систем хүлээн авах, бэлтгэл ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/178