Тушаал, журам

А/175 Мэс заслын ТҮ-нд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдах

А/175 Мэс заслын ТҮ-нд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдах

А/165 Гэрээ байгуулах, гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

А/165 Гэрээ байгуулах, гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

А/159  гэрээ байгуулах. Эм зүй

А/159  гэрээ байгуулах. Эм зүй

А/156 Хүнсний бараа нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А/156 Хүнсний бараа нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах тухай

А/151 Мэс заслын ТҮ-д хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдах

А/151 Мэс заслын ТҮ-д хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, протез худалдах

А/135 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах тухай

А/135 Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулах тухай

А/133 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А/133 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А/128 Мэс заслын ТҮ-нд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл протез худалдах

А/128 Мэс заслын ТҮ-нд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл протез худалдах

А/125 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай. Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

А/125 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай. Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

А/123 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох

А/123 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох

А/122 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/122 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

А/120 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А/120 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-83 Өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн

А-83 Өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эмнэлгийн

А-78 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-78 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-71 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ

А-71 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур худалдан авах гэрээ

А-64 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай АЙ ТИ ЗОН ХХК

А-64 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай АЙ ТИ ЗОН ХХК

А-59 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Пролианс

А-59 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Пролианс

A-56 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Сод монгол

A-56 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай Сод монгол

А-50 Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-50 Худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А-35 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А-35 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай