Тушаал, журам

Гэрээ шууд байгуулах тухай -А/59

Гэрээ шууд байгуулах тухай -А/59

Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай -А/55

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай -А/55

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/54

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/54

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/53

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/53

Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтыг хүчингүйд тооцож ажлын хэсэг байгуулах тухай - А/48

Сонгон шалгаруулалтыг хүчингүйд тооцож ажлын хэсэг байгуулах тухай - А/48

Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/47

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/47

Дэлгэрэнгүй
Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/32

Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/32

Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/31

Дэлгэрэнгүй
Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай -А/04

Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай -А/04

Дэлгэрэнгүй
Эрх шилжүүлэх тухай

Эрх шилжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй
Нэгдсэн худалдан авалт зохион байгуулах тухай

Нэгдсэн худалдан авалт зохион байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй