Тушаал, журам

А-266 Тоног төхөөрөмж уравалж оношлуур худалдан авах

А-266 Тоног төхөөрөмж уравалж оношлуур худалдан авах

А-244 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-244 Худалдан авах гэрээ байгуулах тухай

А-242 Гэрээг хэсэгчилэн цуцлах тухай

А-242 Гэрээг хэсэгчилэн цуцлах тухай

А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-237 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Хөрөнгө актлах тухай А/231

Хөрөнгө актлах тухай А/231

Зүрх судасны үндэсний төвийн барилгын зураг төсөл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай А/225

Зүрх судасны үндэсний төвийн барилгын зураг төсөл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай А/225

Амбулторийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эм худалдан авах гэрээ байгуулах тухай А/209

Амбулторийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай эм худалдан авах гэрээ байгуулах тухай А/209

Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох тухай А/205

Эмнэлгийн мэс заслын багаж, хэрэгсэл хүлээн авах комисс томилох тухай А/205

"Цахим эрүүл мэнд" төслийн PACS систем хүлээн авах, бэлтгэл ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/178

"Цахим эрүүл мэнд" төслийн PACS систем хүлээн авах, бэлтгэл ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилох тухай А/178

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай А/158

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай А/158

2020 оны төсвийн орлого бүрдүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай А/146

2020 оны төсвийн орлого бүрдүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай А/146

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай а/125

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай а/125

Гэрээ шууд байгуулах тухай -А/59

Гэрээ шууд байгуулах тухай -А/59

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай -А/55

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай -А/55

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/54

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/54

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/53

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай - А/53

Сонгон шалгаруулалтыг хүчингүйд тооцож ажлын хэсэг байгуулах тухай - А/48

Сонгон шалгаруулалтыг хүчингүйд тооцож ажлын хэсэг байгуулах тухай - А/48

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/47

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/47

Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/32

Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай -А/32

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - А/31