ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Ажил горилогч

Мэргэжлийн тест

/30/

Ёс зүйн тест

/10/

Англи хэл тест /10/

Оноо /50/

Хувь /100%/

Ярилцлагад орох эсэх

1

Г.Батболд

17

8

10

35

70%

тийм

2

А.Ууганбаяр

18

6

6

30

60%

үгүй

3

Д.Арвижих

19

7

10

36

72%

тийм