ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТЭН СУДЛАЛЫН ИХ ЭМЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

 

Ажил горилогч

Мэргэжлийн тест

/50/

Хувь /100%/

Ярилцлагад орох эсэх

1

Н.Бямбадагваа

22

44%

Тэнцээгүй

2

Б.Батчимэг

26

52%

тэнцээгүй