Худалдан авах ажиллагаа

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙГ ЧИГЛЭЛ, ЗОРИУЛАЛТ БҮРЭЭР ТҮРЭЭСЛЭХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

А3 сертификаттай мэргэжилтнүүдийн судалгаа

А3 сертификаттай мэргэжилтнүүдийн судалгаа

А/285 Гэрээ байгуулах тухай Жижиг тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөл

А/285 Гэрээ байгуулах тухай Жижиг тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөл

А/301 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал буцаан олгох тухай

А/301 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал буцаан олгох тухай

А/292 Томилолтын зардлыг нөхөн олгох тухай

А/292 Сургалтад оролцсон сумын эмч нарт томилолтын зардлыг нөхөн олгох тухай

А/293 2023 оны жилийн эцсийн тооллого зохион байгуулах тухай

А/293 2023 оны жилийн эцсийн тооллого зохион байгуулах тухай

А/252 Гэрээ байгуулах тухай

А/252 Гэрээ байгуулах тухай

А/230 Ажлын хэсэг томилох тухай

А/230 Эмнэлгийн мэс заслын багаж хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

А/229-1 Гэрээ байгуулах тухай

А/229-1 Гэрээ байгуулах тухай

Тендерийн урилга /МнКардио программын нэмэлт хөгжүүлэлт/

Тендер шалгаруулалтын нэр: МнКардио программын нэмэлт хөгжүүлэлт

Тендерийн урилга /Зүрх судасны өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох контент хийх/

  1. " ЗСӨ-с урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох контентийн "Агуулга боловсруулах"  "  
  2. " ЗСӨ-с урьдчилан сэргийлэх, эхүүл мэндийн боловсрол олгох "Контент үйлчилгээ" хийх "  

Тендерийн урилга /Эмнэлгийн жижиг тоног төхөөрөмж худалдан авах/

  1. "Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах"
  2. "Оффисын тоног төхөөрөмж худалдан авах"

А/132 Хагас жилийн хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай

А/132 Хагас жилийн хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай 

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл

Дараах объектуудыг түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг нь дараах объектуудыг түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой иргэн, хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Tender.gov.mn сайтад тавигдсан 2023 оны урилгууд

Tender.gov.mn сайтад тавигдсан 2023 оны урилгууд

TENDER.GOV.MN САЙТАД ТАВИГДСАН 2023 ОНЫ ТЕНДЕРИЙН ДҮН

TENDER.GOV.MN САЙТАД ТАВИГДСАН 2023 ОНЫ ТЕНДЕРИЙН ДҮН

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-260 Эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-258 Эмчилгээний зардал буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай

А-242 Эмчлүүлчийн төлбөрийг буцаан олгох тухай