А/301 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал буцаан олгох тухай