Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020 ОН

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020 ОН

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө -2019

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө -2019

2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө