Харвалтын тасаг

Харвалтын тасаг

Эрчимт эмчилгээний 10 ортой “A” хэсэгт цочмог харвалт болсноос хойших эхний 3 хоногт байгаа хүнд хэлбэрийн харвалт, даамжрах явцтай харвалт, тархины багана шахагдлын шинжтэй харвалт болон бүлэн хайлуулах эмчилгээ хийх эмчлүүлэгчдийг цаг алдалгүй хүлээн авч эмчилнэ. Эмчлүүлэгчийг 1-3 хоног, шаардлагатай үед үүнээс урт хугацаатайгаар хэвтүүлэн эмчилж, оношийг тодруулан мэс засал эмчилгээний болон эрчимтийн дараах тасаг, дараах шатлалын эмнэлэг болон бусад шаардлагатай тасгуудад шилжүүлэн эмчилгээг үргэлжлүүлнэ.

Харвалтын нэгжийн 10 ортой “Б” хэсэгт эхний 3 хоногт байгаа тархины цус хомсрох харвалтын хэлбэрүүд, бүлэн хайлуулах эмчилгээ хийх эмчлүүлэгсдийг, тархины ангиографи, интервенци эмчилгээ хийх заалттай цус хомсрох харвалт, давталттай явагдаж буй тархины цус тасалдах дайралтай өвчтөнг харвалтын эрт үеийн эрчимт эмчилгээний тусламж 3-14 хоног хэвтүүлэн эмчилнэ. Оношийг тодруулан, эмчилгээний заалтыг гарган харвалтын эрт үеийн сэргээн засах эмчилгээг эхний 24 цагт эхлүүлэн, цаашид дараах шатлалын эмнэлэг, шаардлагатай тасагт шилжүүлэн эмчилж байна.

ЗОРИЛГО:

Нарийн мэргэшсэн, хариуцлагатай эмч, сувилагч болон бусад мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн харвалтын баг ажиллуулж, харвасан өвчтөнд оновчтой, хамгийн тохиромжтой эмчилгээ, үйлчилгээг хүргэж, харвалтаас шалтгаалсан нас баралт, тахир дутуужилтыг бууруулах.

АЛСЫН ХАРАА:

Тархины харвалтын тусламж үйлчилгээний талаар авч явуулж байгаа үндэсний бодлого, тархины харвалтын дэлхийн түвшинд баримталж буй удирдамжид үндэслэсэн, нотолгоонд суурилсан, чанартай, цогц тусламж үйлчилгээг тархины харвалттай өвчтөнд үзүүлэх.

Одоо 20 ортой, зөвлөх эмч, тасгийн эрхлэгч, 5 эмч, 1 ахлах сувилагч, 8 ээлжийн сувилагчийн орон тоотой ажиллаж байна.

Гонгор Байгальмаа

Тасгийн эрхлэгч
 • ...............

 • ..............

 • ...............

 • .................

Эмч нар
 • Ж.Ариунаа - Зөвлөх эмч

 • Г.Байгалмаа - Их эмч

 • Н.Лхамцоо - Их эмч

 • П.Бурмаа - Их эмч

 • С.Дэмбэрэлдорж - Их эмч

 • Г.Наранчимэг - Их эмч

Агуулга:

Тархины харвалтын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг хүн амд үзүүлэх, тархины судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, тархины судасны өвчний оношилгоо, эмчилгээний шинэ арга, технологийг нутагшуулах

Онцлог:

”Тархи бол цаг хугацаа” зарчмыг баримтлаж, эрчимт эмчилгээний тасгийн бүтэц, үйл ажиллагаанд суурилан ажиллах

Тусламж үзүүлэх өвчнүүдийн жагсаалт:

Харвалтын тасгийн эрчимт эмчилгээний хэсэгт харвалт болсноос хойших эхний 3 хоногт байгаа хүнд хэлбэрийн харвалт, даамжрах явцтай харвалт, тархины багана шахагдлын шинжтэй харвалт болон бүлэн хайлуулах эмчилгээ хийх эмчлүүлэгсдийг цаг алдалгүй хүлээн авч эмчилнэ. Эмчлүүлэгчийг 1-3 хоног, шаардлагатай үед 7 хоног хүртэл хэвтүүлэн эмчилж, оношийг тодруулан мэс засал эмчилгээний болон эрчимтийн дараахь тасаг, доод шатлалын эмнэлэг болон бусад шаардлагатай тасгуудад шилжүүлэн эмчилгээг үргэлжлүүлнэ.

Эрчимт эмчилгээний дараах хэсэг, “харвалтын нэгж” (stroke unit)-д эхний 3 хоногт байгаа тархины цус хомсрох харвалтын хэлбэрүүд, бүлэн хайлуулах эмчилгээ хийх эмчлүүлэгсдийг, тархины ангиографи, интервенци эмчилгээ хийх заалттай цус хомсрох харвалт, давталттай явагдаж буй тархины цус тасалдах дайралтай өвчтөнг харвалтын эрт үеийн эрчимт эмчилгээний тусламж 3-14 хоног хэвтүүлэн эмчилж үзүүлнэ. Оношийг тодруулан, эмчилгээний заалтыг гарган харвалтын эрт үеийн сэргээн засах эмчилгээг эхний 24 цагт эхлүүлэн, цаашид доод шатлалын эмнэлэг, шаардлагатай тасагт шилжүүлэн эмчилж байна.

Үйл ажиллагаанд тогтмол хэрэглэдэг үнэлгээнүүд:
 • NIN-NIHDS шалгуур харвалттай үеийн мэдрэлийн дефецитын байдал
 • Аалзавч дорх харвалтын хүнд-хөнгөний зэргийн үнэлгээ /Хант-Хесс/
 • Ухаангүй өвчтөний Глазго Комын Үнэлгээ
 • Өөртөө үйлчлэх чадвар үнэлэх Бартел индекс
 • Мөчдийн булчингийн хүч үнэлэх
 • Хүүхэн хараа шалгах үнэлгээ
 • Залгиурын үйл ажиллагаа шалгах үнэлгээ
 • Өвдөлтийн зэрэглэл тогтоох шалгуур
Онцлог /бренд/ тусламж үйлчилгээний жагсаалт:
 • Тархины цус хомсрох харвалтын бүлэн хайлуулах эмчилгээ
 • Тархины судасны бөглөрөл нарийслын дупплекс оношилгоо
 • Инвазив буюу хэт авиан оношлогооны аргаар тархины судасны агчлын хяналт
 • Тархины харвалттай өвчтний сувилахуйн өвөрмөц хяналт
 • Харвалтын багийн тогтолцоот тусламж үйлчилгээ /судас дотуур оношилгоо, эмчилгээ, сэргээн засах эмчилгээ, сэтгэл засал эмчилгээ, хоол эмчилгээ, ар гэрийн сургалт/
 • Харвалтын багийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
 • Тархины Харвалтын эмнэлэгт суурилсан бүртгэл
Оношилгоо эмчилгээний гол төхөөрөмжийн жагсаалт:
 • ЭКГ
 • Монитор
 • Амьсгалын аппарат
 • Отсос
 • Рентген
 • Зүрхний эхо
 • Дифебрилятор
 • Тархины цахилгаан бичлэг
 • Тархины судасны допплерография
 • Дуплекс
 • Тарианы болон дуслын памп
 • Хэвлийн эхо
2014 он:
1.Эрдмийн чуулган 2014 Хамтдаа бүтээсэн 60 жил
 • Тархины цочмог цус хомсрох харвалтын БХЭ: Монгол улсад нэвтрүүлсэн үр дүн ба хэтийн байдал /их эмч Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо, М.Ууганбилэг, Т.Баасандорж, Г.Байгалмаа, резидент эмч С.Дунгар-яйчил, Ц.Даваадорж/
 • Онолын лекц-тархины цус хомсрох харвалтын эмнэлзүй ба өвөрмөц эмчилгээний зарчим /Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо, М.Ууганбилэг, Г.Байгалмаа, Г.Түвшинжаргал/
2.Мэдрэлийн төвийн эрдмийн чуулган
 • Харвалтын тасагт ТЦХХ-ын шалтгааныг ТОАSТ ангилалаар тодорхойлох анхны судалгаа /Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо, Г.Лхагвасүрэн-ГССҮТ, резидент эмч Х.Угтаабаяр, Г.Амаржаргал, О.Орхонтуул, Б.Оюун/
 • ТЦЦХХ-н үед хийгдэх БХЭ-ний тунгийн ялгаа ба эмчилгээний үр дүнгийн хамаарал /Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо, Н.Батсуурь, С.Дунгар-яйчил/
 • Настны сувилахуйн байдалд хийсэн судалгаа /сувилагч Б.Болорцэцэг/
 • Артерийн даралт ихсэлттэй үйлчлүүлэгчийн өөрийгөө хянах байдалд үнэлгээ өгөх нь /сувилагч Г.Алтантогос/
 • Эмнэл зүйн ховор тохиолдол-Гепатолентикуляр дегенараци буюу Вильсон-Коноваловын өвчин /Ж.Ариунаа, Ө.Сараа, Г.Наранчимэг/
 • Тархины дунд шугамын хажуу байрладаг хоёр талын таламус бүтцийн хурц шигдээс /Б.Байгалмаа, М.Ичинхорлоо, Д.Баасанжав/
 • Хажуугийн хатингиралт хатуурлыг эмгэг судлалын шинжилгээгээр баталсан тохиолдол /Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо, С.Дариймаа, Д.Баасанжав, Ц.Энхбат, Б.Туул/
 • Мэдрэл-арьсны меланоз монгол улсын мэдрэлийн практикт оношлогдсон анхны тохиолдол /Н.Лхамцоо, Ц.Тугбаяр/
 • Хажуугийн хатингаралт хатуурлын эмгэг судлалын оношилгоо /Н.Лхамцоо, О.Энхээ, М.Цэцэгдэлгэр, Б.Болортуяа/
 • Лекц–ТЦЦХХ-н үед хийгдэх БХЭ: Монгол Улсад нэвтрүүлсэн үр дүн ба хэтийн байдал / Н.Лхамцоо, Ж.Ариунаа/
 • Тархины цус хомсрох харвалтын эмнэл зүй ба өвөрмөц эмчилгээний зарчим /Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо, Г.Байгалмаа, М.Ууганбилэг, Г.Түвшинжаргал/
3.INFO-2014 INTERNATIONAL FORUM
 • Харвалтын тасгийн одоогийн үйл ажиллагаа болон тулгамдаж буй асуудлууд /Ж.Ариунаа/
4.АРSC- 2014 /Asia Pacific Stroke Conference/-Taipei
 • Харвалтын тасгийн одоогийн үйл ажиллагаа болон тулгамдаж буй асуудлууд /Ж.Ариунаа/
5.Шастины сувилахуй-2014
 • Харвалтын тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн холголт цооролтын байдлыг судлах нь /Ц.Ариунбуян, Б.Болорцэцэг, Н.Отгонжаргал, Ч.Тогтохжаргал/
6.Зөвлөмжүүд
 • Тархины харвалт /Инсульт/-аас сэргийлье /Ц.Ариунбуян, Б.Болорцэцэг/
 • Холголт цооролтын үеийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээ/ СА арга зүйч Д.Тунгаамаа, туслах сувилагч Б.Болдмаа, Д.Халиун/
 • Зөв зохистой хооллолтын 14 зөвлөмж /С.Оюун-эрдэнэ,Т.Мөнхбаатар/
 • Өөрөө өөртөө буюу гэрийн нөхцөлд хийх асаргаа, сувилгааны зарчим /П.Хоролсүрэн, Б.Баярсайхан/
 • Цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлт хийх зөвлөмж /Ж.Долгормаа, Б.Гэрэлт-Оюу/
 • Даралт ихсэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх /Б.Болормаа, Ч.Тогтохжаргал/
7.Сувилагч мэргэжилтний үнэ цэнэ бахархал номонд
 • Амны хөндийн сувилахуй /Б.Алтанчимэг/
 • Сувилагч болоод шээлгүүр тавьсан анхны сэтгэгдэл /Т.Мөнхбаатар/
 • Сувилагч болсон түүх /Д.Халиун/
8.Сувилагч танд сэтгүүл 2014 оны №-1,2
 • Харвалтын тасгийн үйл ажиллагааг сурталчилан нийтлүүлсэн
 • Үйлчлүүлэгчийн амны хөндийг цэвэрлэх тухай /сувилагч Б.Баярсайхан/
 • Хүнд хэвтрийн эмчлүүлэгчийн байрлал солих /Б.Болормаа, Н.Отгонжаргал/
2015 он:
”Тархины харвалтын үеийн СТҮ-ний цогц шийдэл” үндэсний анхдугаар сургалт семинарт
 • Ж.Ариунаа-Тархины харвалтын эмнэл зүйн талаар сувилагч мэргэжилтний зайлшгүй мэдэж байх зүйл юу вэ?
 • Н.Лхамцоо-Тархины харвалтын цочмог үеийн эмчилгээний менежмент ба сувилагч мэргэжилтний үүрэг оролцоо
 • Ц.Ариунбуян-Тархины харвалтын нэгж дэх сувилахуйн өвөрмөц менежмент
 • Б.Болорцэцэг-Тархины харвалттай эмчлүүлэгчийг эрт үед эмнэлэгээс гаргах төлөвлөгөө ба гэрийн асаргаа сувилгааны зарчим сэдвээр боловсролын лекц 4-г уншиж батламж гардан авсан
 • Ж.Болормаа-Тархины харвалттай өвчтөний хооллолтын менежмент сэдвээр судалгааны ажил хийж илтгэл тавилаа.
“МУ дахь тархины судасны эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээнд гарч буй шинэ амжилт, хэтийн төлөв” үндэсний конференци
 • Харвалтын тасгийн үйл ажиллагааны тайлан /Ж.Ариунаа, С.Дунгар-Яйчил, Д.Оюунгэрэл, М.ууганбилэг, Ц.Бямбасүрэн, Н.Лхамцоо/
 • Хураагуур судсаар хийгдэж буй бүлэн хайлуулах эмчилгээний өнөөгийн байдал /С.Дунгар-Яйчил, М.Ууганбилэг, Ц.Бямбасүрэн, Г.Байгалмаа, Ө.Сараа, Т.Баасандорж, Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо/
 • УГТЭ-н харвалтын тасгийн 2013 оны 11 сараас 2015 оны 1 сар хүртэлх хугацааны тархины харвалтын нас баралтын байдал,цаашид анхаарах зарим асуудал /Д.Оюунгэрэл, Т.Мөнхзаяа, Ц.Бямбасүрэн, Ж.Ариунаа, Н.Лхамцоо/
 • Тархины цусан хангамжийн нөхөн зохицуулалт /Д.Баасанжав, П.Бурмаа, Н.Баатаржан, Н.Лхамцоо/
2016 он:
 • Монгол Улсын АШИУҮС-ын Эрдмийн Чуулганд их эмч Г. Байгалмаа ”Гүрээний дотор артерийн ханын хуулралтын шалтгаант тархины шигдээс-эмнэл зүйн тохиолдол”сэдвээр илтгэл тавьж аман илтгэлийн төрөлд шалгарсан.
 • ШУГТЭ-н эмч нарын эрдмийн чуулган 2016-д их эмч Ж. Ариунаа, Г.Байгалмаа “Гэмтлийн гаралтай каверноз синусын шунтыг хэт авиагаар оношлож эндоваскулар аргаар амжилттай эмчилсэн тохиолдол”
 • Г.Байгалмаа эмч “Тархины судасны өнгөт хэт авиан шинжилгээ буюу дуплекссонографийн үндэс суурь сэдвээр номонд илтгэл тавилаа.
 • Их эмч Ж.Ариунаа “Цүлхэнгийн шалтгаант аалзавч дорх цус харвалттай өвчтөний толгойн өвдөлтийн шинж байдлын динамик судалгаа”
 • Их эмч Н.Лхамцоо “Аалзавч дорх цус харвалтаар УГТЭ-т хэвтэн эмчлүүлэгчдийн 2013-2015 оны түвшин ба шалтгаан хүчин зүйлс” сэдвээр илтгэл тавьсан.
 • Их эмч Ж.Ариунаа болон Н.Лхамцоо “Аалзавч дорх цус харвалт гарын авлага гарган хэвлүүлсэн
 • Их эмч Ж.Ариунаа болон Н.Лхамцоо нар толгойн өвдөлт ялангуяа АДЦХ-ын үеийн дохиот өвдөлтийг хэрхэн таних талаар лекцийг Монголын Мэдрэл Судлал Сэтгүүлд нийтлүүлсэн
 • Зүрхний эмгэгийн үеийн СТҮ-ний цогц шийдэл үндэсний хоёрдугаар сургалт семинарт Ц.Ариунбуян “Зүрхний Шигдээсийн Нэгж дэх сувилахуйн өвөрмөц менежмент”