Тасгууд

Ерөнхий эмчилгээний тасаг

Ерөнхий эмчилгээний тасаг

Эрчимт эмчилгээний нэгдсэн тасаг

Эрчимт эмчилгээний нэгдсэн тасаг

ЧИХ, ХАМАР, ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ

ЧИХ, ХАМАР, ХООЛОЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Мэдрэл судлалын тасаг

Мэдрэл судлалын тасаг

Эмчилгээний Хоол Үйлдвэрлэлийн Тасаг

Эмчилгээний  Хоол Үйлдвэрлэлийн Тасаг