Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад бэлнээр төлбөр төлсөн тохиолдолд хаана хандах вэ?

-Эмч эмнэлгийн ажилтнуудтай бэлнээр шууд төлбөр хийсэн тохиолдолд Эмнэлгийн чанар аюулгүй байдал дотоод хяналтын алба болон эмнэлгийн захиргаанд хандана.